Welkom bij BSO De Cirkel

 

BSO De Cirkel in Assen biedt opvang voor basisschoolkinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. Onze BSO is gehuisvest in GBS De Cirkel aan Prins Bernhardstraat 11 in Assen. BSO De Cirkel is gevestigd in een lokaal van De Cirkel en daardoor zijn we zeer betrokken bij de school. Kinderen die naar onze buitenschoolse opvang gaan, voelen zich daarom snel thuis.

 

 

Onze christelijke identiteit

BSO De Cirkel is een kinderopvang met een christelijke identiteit, die is aangesloten bij een gereformeerde basisschool in Assen. Ons pedagogisch beleid is helemaal afgestemd op de christelijke identiteit. Zowel bij het personeelsbeleid als bij de instroom van kinderen wordt hier rekening mee gehouden.


Kleinschalig karakter

Onze buitenschoolse opvang heeft een kleinschalig karakter. In de praktijk betekent dit dat de kinderen, ouders en het team elkaar veelal kennen. Dit draagt mede bij aan een huiselijke sfeer.


Spelen in een gezellige ruimte in school

BSO De Cirkel maakt gebruik van een mooi licht lokaal van de school. Na school komt iedereen eerst samen aan tafel om de belevenissen van de dag te vertellen. Daarna wordt besproken wat de kinderen die dag willen gaan doen. De kinderen kunnen meedoen aan een gezamenlijke activiteit. Ze hoeven hier niet aan mee te doen. Ze kunnen zich ook terugtrekken op de bank in ons lokaal of ze kunnen vrij spelen in de bouwhoek. Op onze BSO is er een verscheidenheid aan verantwoord speelgoed waarmee de kinderen naar hartenlust kunnen spelen. Als het weer het toelaat, spelen we buiten op het plein van school. De kinderen kunnen zich dan heerlijk uitleven. Er is hier een ruim assortiment aan speelgoed.

 

Vakanties

Onze professionele BSO in Assen biedt flexibele opvang van kwaliteit aan. Wij zijn ook in de vakanties geopend. In de vakantie bieden wij verschillende spelactiviteiten aan, vaak met verschillende thema's. Ook trekken we er regelmatig een dagje op uit.