Peuteropvang bij de Cirkel

 

Peuteropvang De Cirkel biedt meer dan de reguliere opvang van peuters tijdens een aantal uren op de dag. Onder leiding van gekwalificeerde enthousiaste pedagogisch medewerkers kan uw peuter met leeftijdsgenootjes spelen en spelend leren. De locatie is verantwoord ingericht om te spelen, maar ook om te ontspannen. Er wordt leeftijdsgericht speelgoed aangeboden en buiten is er een speelruimte met zandbak en speelmaterialen.


Spelen bij Peuteropvang De Cirkel? Doen!

In onze groepsruimte zijn verschillende speelhoeken en er is natuurlijk een heerlijke bank om even heerlijk rustig een boekje te lezen. De kinderen kunnen samen met de juf bepalen wat ze willen gaan doen; spelen, knutselen, of bv een boekje lezen. Elke ochtend worden er groepsactiviteiten aangeboden, zo leren de kinderen hun weg te vinden in de groep. Bij Peuteropvang De Cirkel er aandacht voor fijn samen bezig zijn, kleuren/tekenen, liedjes zingen, buiten spelen en voor wat betreft de voorbereiding op school wordt er gewerkt aan zindelijkheidstraining in aanvulling op thuis, in een kring zitten, in de rij staan en samen leren spelen.

 

Christelijke identiteit

Peuteropvang De Cirkel is gevestigd in een basisschool met een christelijke identiteit. Tijdens de opvang wordt hier aandacht aan besteed. De ochtend wordt geopend en beëindigd met een gebed. Ook worden er verhalen uit de bijbel gelezen of er worden liedjes gezongen.

 

Samen met ouders

Het welbevinden en de ontwikkeling van ieder kind staat bij Peuteropvang De Cirkel voorop. Wij vinden het van groot belang contact met u als ouder te hebben over het welbevinden. U kent uw kind immers het beste! Tijdens de breng- en haalmomenten kunnen we met u de dag van uw kind doorspreken of belevenissen van uw kind uitwisselen die voor u of voor ons van belang zijn te weten. Mocht u een uitgebreider gesprek met de groepsleiding aan willen gaan, dan is er altijd de mogelijkheid om hier een afspraak voor te maken.

 

Subsidieregeling kostwinnersgezinnen

Gezinnen die niet in aanmerking komen voor een kinderopvangtoeslag via de Belastingdienst doordat één of beide ouders niet werken, kunnen in aanmerking komen voor een inkomensafhankelijke toeslag van de gemeente. Deze toeslag is net zo hoog als de kinderopvangtoeslag. Zo is de peuteropvang voor alle gezinnen financieel aantrekkelijk en laagdrempelig. Voor meer informatie over deze regeling kijkt u op op de site van gemeente Assen.