Een dag bij BSO De Driesprong

 

BSO de Driesprong bestaat uit 1 stamgroep met twee ruimtes. De jongste kinderen maken gebruik vanhet BSO-lokaal, de oudste kinderen zitten in de hal tegenover het lokaal. Door de groep te splitsen is er voor de kinderen meer leef- en speelruimte ontstaan. Uiteraard spelen de groepen ook door elkaar heen en maken zo gebruik van beide ruimtes.

 

Na school gaan we met de kinderen aan tafel. Met wat te drinken en te eten - of bij lange middagen bij de maaltijd - krijgt iedereen de gelegenheid om te vertellen over de belevenissen van de dag. De kinderen kunnen daarna aan tafel bespreken wat ze die dag willen gaan doen. Er kan gekozen worden voor een groepsactiviteit. Maar als de bank lokt om lekker een boekje te lezen of een spelletje te doen met iemand anders, is dat net zo goed.

 

In de vakantie wordt een vakantieprogramma aangeboden. De kinderen en ouders krijgen dit al, door middel van een boekje, voor de vakantie mee naar huis. Iedere periode staat in het teken van een thema en de activiteiten worden hier op afgestemd. Zo kan het zijn dat de kinderen gaan koken of dat ze met de groepsleiding de natuur in trekken of er worden knutselactiviteiten aangeboden, of wie weet worden er wel hutten gebouwd of een modeshow gehouden op een catwalk..

 

Mochten er op locatie niet volledige groepen kinderen aanwezig zijn dan bestaat er de mogelijkheid om samen te voegen met BSO de Cirkel. Dit is beter qua kindplanning maar ook veel gezelliger voor de kinderen. Uiteraard gaat dit altijd in overleg met ouders.