Een dag bij peuterpvang De Driesprong

 

Onze peuteropvang bestaan uit een groep. Op dinsdag- en donderochtend kunnen peuters in de leeftijdscategorie van 2-4 jaar bij ons komen spelen. Nadat u uw peuter bij ons heeft gebracht, starten wij de speelochtend met een ochtendgebed in de kring. Dit ritueel sluit aan bij de christelijke identiteit van de overkoepelende basisschool. 

 

Hierna gaan we van start met een van de leuke activiteiten uit het Vroeg- en Voorschoolse educatieprogramma Uk & Puk. De opdrachten van Puk & Puk zijn uitdagend en de uitvoering ervan is een feest! Het initiatief ligt in eerste instantie bij de kinderen. Waar nodig, begeleiden en assisteren onze medewerkers bij het spelen en leren. 

 

Ontwikkeling van vaardigheden en talenten

Peuters worden bij Prokino De Driesprong gestimuleerd op het vlak van hun:

- Persoonlijkheid

- Sociaal-emotioneel handelen

- Motorische ontwikkeling

- Taalontwikkeling (lezen, schrijven, spreken)

- Waarnemingen

- Rekenvaardigheden

- Denkvermogen 

- Wereldorientatie (perceptie van tijd en plaats)

 

Tijdens de Uk & Puk activiteiten wordt er een beroep gedaan op een of meer ontwikkelingsgebieden van het kind. Zo leert uw peuter spelenderwijs en op een aangename manier om om te gaan met anderen, plezier te maken en talenten te ontwikkelen. Naast cognitieve vaardigheden, spelen ook sociale en motorische vaardigheden een grote rol in de activiteiten. 

 
 
 
 
 
 
 
  •