De leukste activiteiten en workshops op de BSO

 

Welkom bij Prokino Kwakelbinkie! Onze BSO biedt buitenschoolse opvang aan voor kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar oud. 

 

Een eerste kennismaking met de BSO

Voor kinderen, maar ook voor u als ouder, kan de stap naar de basisschool even wennen zijn. Daar komt dan ook nog de nieuwe omgeving van de buitenschoolse opvang bij om de hoek kijken, best spannend allemaal!

 

Bij Prokino Kwakelbinkie bent u daarom van harte welkom om, alleen of samen met uw kind, een keertje te komen kijken en spelen. De pedagogisch medewerkers zullen u met enthousiasme rondleiden en u informeren over de opvang. Op deze manier kunnen u en uw kind alvast wennen aan de nieuwe omgeving en zien wat er op de BSO allemaal te beleven is.

 

Uw kind zal worden opgevangen in een vaste groepssamenstelling en met vaste pedagogisch medewerkers. Op deze manier creëren we een veilige, vertrouwde basis en kunnen de kinderen elkaar en de pedagogisch medewerkers goed leren kennen.

 

Warmte, liefde en zorg staan centraal

Wij bieden de kinderen al tien jaar alle ruimte om te spelen en te ontdekken. Onze pedagogisch medewerkers begeleiden de kinderen daarin. Zij spelen in op de ontwikkelingsfases van de kinderen en bieden hen de warmte, liefde en zorg waar zij behoefte aan hebben. 

 

Samen met u

Wij willen onze opvang zo veel mogelijk laten aansluiten op uw wensen en behoeften voor uw kind en hechten dan ook veel waarde aan contact met u als ouder. Naast de overdrachtmomenten tijdens het brengen en halen van uw kind, organiseren wij ook jaarlijks 10-minuten gesprekken, waarin de ontwikkeling van uw kind op de groep met u besproken wordt. Verder organiseren wij eenmaal per jaar een ouderavond, is er een oudercommissie actief en is er een korte lijn met de leidinggevende en de directeur van de locatie. 

Ook maken wij sinds 2015 gebruik van onze eigen Prokino app, Konnect. Met deze app kunnen we het contact tussen u en onze opvang verder versterken. Met onze app kunt u bijvoorbeeld het logboek met daarin foto's en verslagjes van activiteiten van uw kind lezen, berichtjes uitwisselen met de groep en eventuele afwezigheid doorgeven.

 

Onze groepen en ruimtes

Prokino Kwakelbinkie heeft momenteel vijf groepen. De Dwergen, de Kabouters en de Smurfen zijn groepen voor kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 8 jaar. De Elven en de Reuzen zijn groepen voor kinderen van 7 jaar en ouder. Wanneer uw kind eraan toe is kan hij of zij doorstromen naar één van deze twee groepen voor oudere kinderen.

De groepsruimtes zijn allemaal erg ruim en zeer geschikt voor diverse spelactiviteiten. Op de groep kunnen de kinderen zich uitstekend vermaken. Zo is er op de groepen van de jongere kinderen een poppenhoek aanwezig, kan er naar hartenlust geknutseld worden en natuurlijk is er ook de mogelijkheid om rustig iets te lezen. 

Verder beschikken we, doordat we op het schoolplein van basisschool De Kwakel en de Prins Willem-Alexanderschool zijn gevestigd, over een prachtige en grote buitenruimte, welke is afgeschermd met een hek. Uw kind kan hier dus veilig spelen. De buitenruimte heeft zijn eigen speelgoed en speeltoestellen.

 

Van en naar school

Onze pedagogisch medewerkers brengen en halen kinderen van diverse scholen in Berkel en Rodenrijs. De meeste kinderen die op onze BSO spelen gaan naar basisschool De Kwakel of CBS Prins Willem-Alexander, maar wij halen bijvoorbeeld ook kinderen op van Daltonschool De Klipper. Ook als uw kind naar een andere school gaat, bekijken wij graag met u de mogelijkheden voor opvang op onze BSO.

 

Het pedagogisch beleid en methodes

Uw kind heeft op de groep de ruimte om vrij te spelen. Daarnaast bieden wij de kinderen allerlei ontwikkelingsgerichte spelactiviteiten aan. De pedagogisch medewerkers maken bijvoorbeeld knutselwerkjes met de kinderen, organiseren diverse groepsspellen en werken aan de hand van ons activiteitenprogramma. Verder vinden wij het belangrijk dat kinderen vaak buiten spelen en er worden dan ook met regelmaat allerlei spelactiviteiten in de buitenlucht georganiseerd.

 

Tal van ontwikkelingsgerichte spelactiviteiten en workshops

Na schooltijd staat er voor de kinderen wat te eten en drinken klaar. Vervolgens kunnen de kinderen kiezen wat ze willen gaan doen: vrij spelen op de groep, meedoen aan een groepsactiviteit of heerlijk ravotten op het grote buitenterrein. Op onze buitenschoolse opvang werken we met het, door Stichting Prokino ontwikkelde, activiteitenprogramma 'DOEN!'. Aan de hand van diverse thema's gaan de kinderen aan de slag met afwisselende spelactiviteiten, waardoor zij in hun ontwikkeling worden gestimuleerd. Ook trekken we er graag samen op uit naar het park, de speeltuin, de kinderboerderij en naar Rotterdam.

 

Verder biedt Prokino Kwakelbinkie een extra programma aan activiteiten in de vorm van workshops aan, waarbij kinderen onder begeleiding van een docent aan de slag gaan. Zo zijn er de afgelopen periode bijvoorbeeld workshops in Techniek en Kunst georganiseerd. De workshops worden gegeven in de vorm van wekelijkse lessen en worden aangepast aan leeftijd, vaardigheden en interessegebieden van de kinderen. Dit activiteitenaanbod is toegankelijk voor alle kinderen uit de omgeving van Berkel en Rodenrijs. Voor het actuele aanbod aan workshops op de BSO kunt u hier klikken. 

 

Uitgebreide en flexibele opvangmogelijkheden

Om de opvang zoveel mogelijk aan te laten sluiten op uw werktijden, hanteren wij ruimte openingstijden. Daarnaast is het mogelijk om gebruik te maken van vervroegde opvang vanaf 07.00 uur en ook zijn er mogelijkheden voor verlengde opvang. Tevens bieden onze flexibele contracten veel speelruimte in het opnemen van dagen. Wilt u liever een andere dag opnemen? De mogelijkheid wordt geboden om binnen een kalenderkwartaal, kosteloos een dag om te ruilen. Ook incidentele opvang kan mogelijk voor u een uitkomst bieden.

 

Nieuwsgierig geworden?

Voor meer informatie of vragen kunt u altijd contact met ons opnemen, onze medewerkers helpen u graag!