• • De BSO is geopend tijdens schoolweken en in de vakanties (op maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag, afhankelijk van de animo)

  • • Voorschoolse opvang is mogelijk vanaf 07.00 uur. Dit kan alleen in combinatie met opvang na school (BSO)

  • • Naast schoolweken en vakantieperiodes is de BSO (bij voldoende interesse) ook op studiedagen geopend

  •