Beleidsdocumenten

 

Centrale informatie

 

Het pedagogisch beleid van Prokino is voor elke locatie uitgebreid beschreven in het locatieplan. In dit plan staat het pedagogisch handelen in de praktijk beschreven, zoals de dagindeling, wenprocedure en andere locatiespecifieke bijzonderheden. Dit locatieplan kunt u altijd opvragen via de administratie of klantenservice.

Positieve GGD beoordeling

 

Kinderdagverblijf De Speelwerf is in februari 2015 bezocht voor een inspectie. Tijdens dit onderzoek is deze locatie getoetst op naleving van alle kwaliteitseisen uit de Wet Kinderopvang. In dit rapport wordt weergegeven aan welke kwaliteitsvoorschriften is voldaan en waaraan niet of niet in voldoende mate is voldaan.

 

Wederom hebben wij een positieve beoordeling van de GGD ontvangen. Klik op de link hieronder om het gehele inspectierapport te lezen. 

Locatie informatie

De GGD inspectierapporten van deze locatie treft u door te klikken op een onderstaand LRK nummer: