Laatste nieuws

Tijdelijke stop mogelijkheid ruilen opgeheven

21 juni 2022
Eind januari hebben we onze klanten geïnformeerd dat Prokino zich helaas genoodzaakt zag het ruilen ...

Tijdelijke stop op mogelijkheid tot ruilen

24 januari 2022
Corona en haar verschillende varianten zorgen keer op keer voor grote uitdagingen. Voor u als ouder,...

Personeelstekort stelt kinderopvang op de proef

28 oktober 2021
Prokino ondersteunt initiatieven vanuit de branche om met de politiek in gesprek te blijven over toe...

Tijdelijke stop mogelijkheid ruilen opgeheven

21 juni 2022

Eind januari hebben we onze klanten geïnformeerd dat Prokino zich helaas genoodzaakt zag het ruilen van dagen stop te zetten tot 1 juli. Door het grote tekort aan collega's in de kinderopvang en het hoge ziekteverzuim (o.a. als gevolg van corona) is het namelijk al langere tijd een uitdaging om onze personeelsroosters rond te krijgen voor de reguliere dagelijkse opvang. Dankzij de enorme inzet van onze medewerkers, hebben we er alles aan gedaan om sluitingen zoveel mogelijk te voorkomen.

Uit een inventarisatie onder de managers blijkt dat op meerdere locaties gelukkig weer wat ruimte ontstaat voor het ruilen van dagen/uren. Hierbij geldt nog steeds dat het alleen mogelijk is om te ruilen als de personele bezetting op de groep dat toelaat. Uiteraard zetten we ons volledig in om de bezetting optimaal te krijgen en te houden. Maar het kan dus nog steeds voorkomen dat er op locaties op bepaalde dagen of in bepaalde periodes geen ruimte is voor ruildagen.

We zijn blij dat we onze dienstverlening per heden op veel plaatsen weer uit kunnen breiden met de mogelijkheid tot ruilen, ook al is dit in sommige gevallen onder voorbehoud. We hopen hierbij op begrip en flexibiliteit van onze klanten.