Laatste nieuws

Verkleedfeest bij De Wildemaet!

26 februari 2018
BSO de Schippers en peutergroep De Maetjes zijn alweer enige tijd gehuisvest in basisschool De Wilde...

Uitreiking VVE-certificaten aan medewerkers Prokino Elburg en Apeldoorn

15 februari 2018
Woensdag 14 februari jl. ontvingen zeventien medewerkers van Prokino Elburg en vier van Prokino Apel...

Fijne feestdagen!

28 december 2017
Prokino wenst alle kinderen, ouders en medewerkers heel fijne feestdagen!

Uitreiking VVE-certificaten aan medewerkers Prokino Elburg en Apeldoorn

15 februari 2018

Woensdag 14 februari jl. ontvingen zeventien medewerkers van Prokino Elburg en vier van Prokino Apeldoorn tijdens een feestelijke bijeenkomst hun officiële VVE-certificaat.

VVE (Vroeg- en Voorschoolse Educatie) is bedoeld ter ondersteuning van jongere kinderen met een verhoogde kans op een onderwijsachterstand. Met behulp van de methode Uk en Puk worden kinderen uitgedaagd de wereld te ontdekken en nieuwe vaardigheden op te doen. Niet door lesjes te leren, maar gewoon spelenderwijs.

Op de peutergroepen en kinderdagverblijven van Prokino Elburg beschikken alle vaste medewerkers nu over het officiële landelijke VVE-certificaat. Dit certificaat hebben zij behaald na afronding van een tweejarige training. Tijdens het trainingstraject zijn alle ontwikkelingsgebieden van het jonge kind aan bod gekomen, maar ook vroeg-signalering en ouderbetrokkenheid zijn behandeld. Op deze manier kunnen onze medewerkers uw kind optimaal begeleiden.

Door een subsidie van de gemeente Elburg zijn er diverse VVE-plaatsen beschikbaar op de peutergroepen van Prokino Elburg. Ouders kunnen hun peuters niet zelf opgeven voor deze gesubsidieerde VVE-plaatsen. Daarentegen loopt de indicatie via het CJG.