Laatste nieuws

Leuke nieuwe vacatures voor pedagogisch medewerkers

07 maart 2019
Ben je pedagogisch medewerker en zoek je een leuke, afwisselende baan? Prokino heeft nieuwe vacature...

Prokino-peuters in Elburg en Zwolle gaan bewegend leren

19 november 2018
Ons lichaam is gemaakt om te bewegen. Dat doen we echter minder en minder. Volgens de Wereldgezondhe...

Kinderen Prokino Elburg nemen afscheid van directeur Janny Knigge

03 juli 2018
Bijna 28 jaar was Janny Knigge het gezicht van de kinderopvang in Elburg. Donderdag 28 juni heeft zi...

Uitreiking VVE-certificaten aan medewerkers Prokino Elburg en Apeldoorn

15 februari 2018

Woensdag 14 februari jl. ontvingen zeventien medewerkers van Prokino Elburg en vier van Prokino Apeldoorn tijdens een feestelijke bijeenkomst hun officiële VVE-certificaat.

VVE (Vroeg- en Voorschoolse Educatie) is bedoeld ter ondersteuning van jongere kinderen met een verhoogde kans op een onderwijsachterstand. Met behulp van de methode Uk en Puk worden kinderen uitgedaagd de wereld te ontdekken en nieuwe vaardigheden op te doen. Niet door lesjes te leren, maar gewoon spelenderwijs.

Op de peutergroepen en kinderdagverblijven van Prokino Elburg beschikken alle vaste medewerkers nu over het officiële landelijke VVE-certificaat. Dit certificaat hebben zij behaald na afronding van een tweejarige training. Tijdens het trainingstraject zijn alle ontwikkelingsgebieden van het jonge kind aan bod gekomen, maar ook vroeg-signalering en ouderbetrokkenheid zijn behandeld. Op deze manier kunnen onze medewerkers uw kind optimaal begeleiden.

Door een subsidie van de gemeente Elburg zijn er diverse VVE-plaatsen beschikbaar op de peutergroepen van Prokino Elburg. Ouders kunnen hun peuters niet zelf opgeven voor deze gesubsidieerde VVE-plaatsen. Daarentegen loopt de indicatie via het CJG.