Laatste nieuws

Update corona virus in de kinderopvang

17 maart 2020
Zondag 15 maart hebben de ministers Slob en Bruins een persconferentie gegeven, waarin nieuwe maatre...

Verhuizing naar nieuwe locatie: 1 juli 2018!

26 april 2018
Net voor de zomervakantie gaan we verhuizen naar een andere locatie. Vanaf 1 juli vind je de vertrou...

Uitreiking VVE-certificaten aan medewerkers De Imme en Prokino Elburg

15 februari 2018
Woensdag 14 februari jl. ontvingen vier medewerkers van De Imme en zeventien van Prokino Elburg tijd...

Uitreiking VVE-certificaten aan medewerkers De Imme en Prokino Elburg

15 februari 2018

Woensdag 14 februari jl. ontvingen vier medewerkers van De Imme en zeventien van Prokino Elburg tijdens een feestelijke bijeenkomst hun officiële VVE-certificaat.

VVE (Vroeg- en Voorschoolse Educatie) is bedoeld ter ondersteuning van jongere kinderen met een verhoogde kans op een onderwijsachterstand. Met behulp van de methode Uk en Puk worden zij uitgedaagd de wereld te ontdekken en nieuwe vaardigheden op te doen. Niet door lesjes te leren, maar gewoon spelenderwijs.

Het VVE- certificaat wordt toegekend na afronding van een tweejarige training. Tijdens het trainingstraject komen alle ontwikkelingsgebieden van het jonge kind aan bod, maar ook vroeg-signalering en ouderbetrokkenheid komen ter sprake. Op deze manier kunnen onze medewerkers uw kind optimaal begeleiden in de aanloop naar de basisschool.