Beleidsdocumenten

Centrale informatie

Algemene voorwaarden kinderopvang en peuterspeelzalen

Privacyreglement

Centraal pedagogisch beleid

 

Het pedagogisch beleid van Prokino is voor elke locatie uitgebreid beschreven in het locatieplan. In dit plan staat het pedagogisch handelen in de praktijk beschreven, zoals de dagindeling, wenprocedure en andere locatiespecifieke bijzonderheden. Dit locatieplan kunt u altijd opvragen via de administratie of klantenservice.

Locatie informatie

De GGD-inspectierapporten van deze locatie vind je door te klikken op een onderstaand LRK-nummer:

KDV: 944402720