Laatste nieuws

Leuke nieuwe vacatures voor pedagogisch medewerkers

07 maart 2019
Ben je pedagogisch medewerker en zoek je een leuke, afwisselende baan? Prokino heeft nieuwe vacature...

Uitreiking VVE-certificaten aan medewerkers De Imme en Prokino Elburg

15 februari 2018
Woensdag 14 februari jl. ontvingen vier medewerkers van De Imme en zeventien van Prokino Elburg tijd...

Ssssst .. De tijger slaapt

24 januari 2018
De nationale voorleesdagen gaan weer van start. In ons dagprogramma is voorlezen en taal een vast on...

Uitreiking VVE-certificaten aan medewerkers De Imme en Prokino Elburg

15 februari 2018

Woensdag 14 februari jl. ontvingen vier medewerkers van De Imme en zeventien van Prokino Elburg tijdens een feestelijke bijeenkomst hun officiële VVE-certificaat.

VVE (Vroeg- en Voorschoolse Educatie) is bedoeld ter ondersteuning van jongere kinderen met een verhoogde kans op een onderwijsachterstand. Met behulp van de methode Uk en Puk worden zij uitgedaagd de wereld te ontdekken en nieuwe vaardigheden op te doen. Niet door lesjes te leren, maar gewoon spelenderwijs.

Het VVE- certificaat wordt toegekend na afronding van een tweejarige training. Tijdens het trainingstraject komen alle ontwikkelingsgebieden van het jonge kind aan bod, maar ook vroeg-signalering en ouderbetrokkenheid komen ter sprake. Op deze manier kunnen onze medewerkers uw kind optimaal begeleiden in de aanloop naar de basisschool.