Pedagogisch beleid

 

Warme, professionele begeleiding
Bij Stichting Prokino staat het bieden van warme en professionele begeleiding en opvang centraal. Prokino ziet het als haar belangrijkste taak om goede opvang te bieden van een hoge kwaliteit. Om deze kwaliteit te waarborgen hanteren wij één centraal pedagogisch beleid dat volledig is afgestemd op het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen.

Veiligheid en vertrouwen
Stichting Prokino creëert een emotionele, veilige en vertrouwde omgeving voor kinderen. Prokino helpt kinderen om ze normen en waarden eigen te maken en om de zelfstandigheid en het vertrouwen van kinderen te bevorderen. Hierbij bieden wij ze warmte en veiligheid. Vanuit deze veilige basis kunnen ze de wereld om hen heen gaan ontdekken.

Ondersteuning bieden
Bij Stichting Prokino werken uitsluitend pedagogisch medewerkers met de juiste opleiding. Zij zijn allen goed opgeleid en kennen de verschillende ontwikkelingsfasen van kinderen. Ze volgen en stimuleren de ontwikkeling van kinderen en bieden de juiste professionele begeleiding.

Locatieplan inzien
Op basis van het centraal pedagogisch beleid is er per locatie een locatieplan ontwikkeld. In dit plan leest u op welke wijze wij het pedagogisch beleid van Prokino in de praktijk toepassen. Hierin staat beschreven hoe wij u een goede opvang van een hoogwaardige kwaliteit kunnen bieden. Op elke locatie van Stichting Prokino kunt u dit plan inzien of opvragen.