De voordeligste opvang voor uw situatie

 

Welke opvangvorm is voor u het meest voordelig? Dat kunt u met onze rekentool gemakkelijk berekenen. U betaalt de kosten voor de kinderopvang niet alleen. Van de belastingdienst krijgt u een vergoeding. Uw verzamelinkomen en het aantal kinderen waar u kinderopvangtoeslag voor aanvraagt, spelen een rol bij het bepalen van de hoogte van deze vergoeding. Het aantal weken waarvoor u opvang afneemt, speelt ook een rol.

 

Bij minder weken opvang per jaar neemt de uurprijs toe en krijgt u van de belastingdienst voor een kleiner deel van de uurprijs een toeslag. Hierdoor kan een contract voor meer weken opvang uiteindelijk gunstiger uitvallen voor uw daadwerkelijke kosten dan een contract voor minder weken. Wij hebben voor u een rekentool ontwikkeld die een indicatie geeft van uw daadwerkelijke kosten.

 

Wij hopen dat het u helpt bij het maken van een voor u optimale keuze. Het overzicht aan opvangvormen in onze rekentool is niet volledig. Indien de door u gewenste opvangvorm niet is opgenomen, neemt u dan contact op met de administratie om uw wensen te bespreken. Zij helpen u graag verder, uiteraard ook bij andere vragen.

-

De rekentool is uiterst zorgvuldig tot stand gekomen en bedoeld om u een indicatie te geven van de kosten. Mocht het gewenste product niet in de rekentool zijn opgenomen, neemt u dan contact op met onze kindadministratie. Aan de uitkomsten van de rekentool kunnen geen rechten worden ontleend. Nadere voorwaarden voor een tegemoetkoming van de belastingdienst kunt u lezen op www.toeslagen.nl.