Uitgebreid (activiteiten)aanbod

 

Prokino De Speelwerf biedt tal van activiteiten(programma's) en extra's, waar we u graag meer over vertellen!

 

Voor- en Vroegschoolse Educatie: Uk & Puk

Op de groepen worden allerlei leuke en leerzame activiteiten ondernomen, welke zijn afgestemd op de leeftijd en vaardigheden van de kinderen. Door het doen van deze activiteiten worden de kinderen op een speelse manier gestimuleerd in hun ontwikkeling. 

 

Hiervoor maken wij gebruik van het Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) programma ‘Uk & Puk'. Dit is een totaalprogramma voor kinderdagverblijven en peuterspeelzalen, dat pedagogisch medewerkers een manier biedt om methodisch en gericht te werken aan de ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Met de Uk & Puk methode bieden we alle kinderen uitdagende, speelse activiteiten waarmee ze actief en zelf-ontdekkend bezig kunnen zijn. De activiteiten spelen in op de verschillende stadia van ontwikkeling waarin de kinderen zich bevinden. Er wordt onder andere gewerkt aan de spraak- en taalontwikkeling, de sociaal-emotionele vaardigheden, de motorische en zintuiglijke ontwikkeling en ook de rekenvaardigheid wordt gestimuleerd. Daarnaast worden de kinderen middels deze activiteiten zo goed mogelijk voorbereid op de stap naar de basisschool. 

 

De methode Uk & Puk bevat tien thema's, die elk zes weken duren. In die zes weken komen twaalf activiteiten langs die met alle kinderen in de groep gedaan worden. Voorbeelden van enkele thema's zijn 'Eet smakelijk!', 'Reuzen en Kabouters' en 'Ik en mijn familie'. Voor de deskundigheidsbevordering worden onze pedagogisch medewerkers regelmatig begeleid door een pedagogisch coach en daarnaast volgen zij trainingen om de kennis van het programma actueel te houden.

 

Voor meer informatie over de Voor- en Vroegschoolse Educatie kunt u contact opnemen met een van onze medewerkers.

 

Extra uitdagende activiteiten

Bijzonder aan onze locatie is dat we een apart knutsellokaal hebben, waar de kinderen optimaal in hun creativiteit kunnen worden gestimuleerd. Ook zijn we enorm trots op onze bewegingsruimte; deze biedt tal van mogelijkheden om activiteiten te organiseren, zoals peutergym, dansles, toneellesjes en kinderyoga.

 

Speciale gebeurtenissen

Wij besteden  graag aandacht aan speciale gebeurtenissen. Zo mag er getrakteerd worden als er een kindje jarig is en wordt de jarige extra in het zonnetje gezet. Ook wanneer een kindje voor het eerst op het kinderdagverblijf komt, besteden we hier extra aandacht aan. Per kindje maken we, in overleg met de ouders, de keuze om hem of haar wel of niet in de belangstelling te zetten.