Welkom bij Jelletje

 

Bij kindercentrum Jelletje in Diemen werken we kleinschalig met vier groepen, die elk ruimte bieden aan maximaal 12 kinderen. De kinderen worden opgevangen in verticale groepen. Dit betekent dat kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar in de groep zitten. Zo stimuleren en leren ze van elkaar. Deze wijze van opvang is dan ook zeer ontwikkelingsgericht. Onze leidsters stemmen de verzorging, begeleiding en spelactiviteiten af op de specifieke leeftijd van de kinderen.


Kindvriendelijke locatie

Kinderdagverblijf Jelletje is gevestigd in een sfeervol monumentaal pand in hartje Diemen aan de Ouddiemerlaan 25. Het gebouw is licht, open en ligt in een prettige omgeving voor kinderen. Jelletje is een kinderdagverblijf en crèche. Wij bieden voordelige, betaalbare opvang van kwaliteit.


Tal van speelruimte

Ons KDV heeft de beschikking over een aparte speel- en slaapruimte. In de speelruimte is voldoende speelgoed aanwezig dat kinderen stimuleert in hun ontwikkeling. Verder beschikt kinderdagverblijf Jelletje ook over een buitenspeelplaats met een overdekt gedeelte. Ook bij slecht weer kunnen de kinderen dus een frisse neus halen.


Buitenspeelplaats

Op de buitenspeelplaats zijn fietsjes, speelgoed en een zandbak aanwezig. De kinderen kunnen hier dus naar hartenlust spelen. De peuters kunnen ook lekker spelen in onze moestuintjes. Hier kunnen ze planten en wroeten in de aarde. In de zomer is het feest in de tuin. Wij zorgen hier dan voor een heus waterfestijn. Ook bij slecht weer kunnen de kinderen buitenspelen, droog onder het ruime afdak.


Uitstapjes

Bij mooi weer trekken we er op uit met onze twee wandelkiddybussen. Hiermee kunnen we alle kinderen vervoeren. Ook de baby's. Met deze bussen maken we regelmatig leuke uitstapjes naar bijvoorbeeld de kinderboerderij, Artis of de speeltuin.


Ontwikkelingsgerichte spelactiviteiten

Op ons kinderdagverblijf hanteren we een vastgesteld pedagogisch beleid. Zo werken we met een vast dagritme. Wij eten, zingen, spelen en rusten op vaste momenten. Hierdoor hebben de kinderen een bepaalde regelmaat in de dag. Dit geeft de kinderen houvast en veiligheid. De baby's hebben hun eigen dagritme. Zij krijgen dan ook specifieke zorg.


Themagericht activiteiten

Op Jelletje werken we themagericht. Gedurende een aantal weken werken we met een vast thema. We werken bijvoorbeeld met de thema's beroepen, familie of winter. Onze pedagogisch medewerkers bedenken tal van spelactiviteiten die ontwikkelingsgericht zijn en met het thema samenhangen. Activiteiten hierbij zijn bijvoorbeeld visite van de brandweerman, een oma- en opadag of sneeuwpop maken. Door deze thema-activiteiten worden kinderen uitgedaagd zichzelf, elkaar en de wereld te leren kennen.

 

Contact met de ouders

Kwaliteit staat bij ons voorop. Doordat we een kleinschalige opvang zijn, kunnen we ouders en kinderen veel aandacht bieden. We hechten veel waarde aan betrokken, open en directe contacten met de ouders en maken dan ook ruim de tijd voor een overdacht.


De oudercommissie

Bij de oudercommissie kunnen ouders hun positieve ervaringen, wensen en klachten kwijt en er worden contactavonden georganiseerd. Ook aan de onderlinge communicatie tussen ouders wordt aandacht besteed.


Nieuwsbrieven

Verder houden wij de ouders op de hoogte via nieuwsbrieven. Daarnaast proberen we ouders te ondersteunen door hen informatie te verstrekken over, onder meer, opvoeden. Op ons kinderdagverblijf staat een informatietoren. Hierin kunt u tal van informatie vinden.


Samenwerking met gemeente Diemen

Als professioneel kinderdagverblijf en crèche van kwaliteit werken wij nauw samen met de gemeente Diemen. Hierdoor kunnen we ouders extra mogelijkheden aanbieden, zoals diverse workshops over opvoeden. Een voorbeeld hiervan is de workshop Triple-P over positief opvoeden.


Goede bereikbaarheid

Kinderdagverblijf en crèche Jelletje ligt in het centrum van Diemen. Ons kindercentrum is zowel met de auto als het openbaar vervoer goed bereikbaar.