Peuteropvang

 

Bij Prokino peuteropvang leert je kind spelenderwijs de wereld ontdekken. Het is een veilige plek waar je kind plezier heeft en talenten ontwikkelt.

 

Waarom kies je voor peuteropvang van Prokino?

• je kind leert hier samen spelen, naar elkaar luisteren en met elkaar delen

• je kind krijgt hier de stimulans om talenten te ontwikkelen en te groeien in wie het is
• de activiteiten sluiten aan bij de basisschool zodat de overgang straks vloeiend verloopt
• onze pedagogisch medewerkers combineren hun deskundigheid met warme aandacht en liefde voor kinderen
• Onze VVE-methode stimuleert je kind om zich sociaal emotioneel en motorisch te ontwikkelen. Ook de ontwikkeling van taal en rekenen hoort daarbij.

 

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Heeft je kind extra aandacht nodig omdat er een vermoeden is van een dreigende ontwikkelings- of taalachterstand? Informeer dan eens bij het consultatiebureau naar een VVE-indicatie. Daarmee vergoedt de gemeente extra dagdelen peuteropvang voor je kind. Al onze peuteropvang is VVE-gecertificeerd waardoor je kind alle kansen krijgt om zich op een speelse manier te ontwikkelen.

 

Praktische zaken

• Wanneer mag je kind starten? Zodra het 2 jaar is.
• Een dagdeel peuteropvang ruilen? Dat is in overleg mogelijk.
• Wanneer kan je kind komen? Van maandag t/m vrijdag van 8.15 - 12.15 uur.
• Hoe groot is de peutergroep? Dit varieert tot maximaal 16 kinderen.