Welkom bij de Zeehondjes en Clownvisjes!

 

De groep De Zeehondjes en De Clownvisjes zijn groepen waar kinderen met en zonder speciale hulpvraag met elkaar in contact komen. De combinatie van beide doelgroepen in een groep is een bewuste keuze. Onze visie is: "Gewoon waar mogelijk en bijzonder waar nodig."

 

Deze gespecialiseerde kinderdagopvang is bedoeld voor kinderen van 0 tot 5 jaar met bijvoorbeeld een ontwikkelingsachterstand of een verstandelijke beperking, maar ook voor kinderen die speciale medische verzorging nodig hebben. Het is voor deze kinderen belangrijk dat zij zo vroeg mogelijk de juiste begeleiding krijgen. Er vindt diagnostisch onderzoek plaats om te kunnen bepalen welke ondersteuning deze kinderen precies nodig hebben.

 

Er is een vaste orthopedagoog aan de groep verbonden en waar nodig komen bijvoorbeeld een logopedist, ergotherapeut of fysiotherapeut naar de locatie om kinderen te behandelen..

 

Ontwikkeling stimuleren

De groepen zijn ondergebracht binnen locatie de Kleine Wereld. Het leuke daarvan is dat de kinderen van deze groep gewoon kunnen spelen met de kinderen van de reguliere dagopvang en andersom. Voor kinderen en ouders een prachtige ervaring! Door deze samenwerking halen wij als kinderdagverblijf specialisten in huis die weten hoe kinderen met een speciale hulpvraag ondersteund moeten worden. Anders dan bij de reguliere kinderopvang is het stimuleren van de ontwikkeling van het kind de reden om kinderen in deze groep te plaatsen. Of u als ouder (beiden) werkt is niet van belang voor het aanmelden van een kind voor deze groep; de behoefte aan ontwikkelingsondersteuning is bepalend.    

 

Combinatie zorg en werk

Deze samenwerking heeft een voordeel voor werkende ouders ten opzichte van andere zorggroepen. Normaal gesproken is deze opvang voor een bepaald tijdvak en dient u als werkende ouders uw werk daarop aan te passen of zelfs te stoppen met werken. Bij deze groep kunt u tijd voor en na de zorgtijd inkopen als kinderopvang en toch uw werk blijven doen.    

 

Observeren

Stichting Prokino richt zich met dit initiatief op kinderen van 0 tot en met 5 jaar (vanaf 5 jaar is een kind leerplichtig) die in een groep kunnen functioneren. De groep telt in principe maximaal 10 kinderen, afhankelijk van de verhouding reguliere kinderen en kinderen met een extra ondersteuningsvraag. Deze groep heeft bij een volle bezetting 2 begeleiders, die speciaal zijn geselecteerd en extra zijn opgeleid voor deze groep, mogelijk aangevuld met een stagiaire. Na aanmelding zullen wij het kind observeren, diagnostisch onderzoek doen en vervolgens ook de indicatie regelen die nodig is voor deze vorm van opvang.

 

Kosten

Er gelden geen andere tarieven voor de kinderdagopvang+; er is voor de zorgopvang wel een indicatie nodig. Voor de aanvullende of extra uren gelden de reguliere tarieven. Over de reguliere tarieven van de Kleine Wereld kunt u hier meer lezen.