Kinderdagverblijf

De kinderdagopvang bij KC Stadsdennen bestaat een verticale groep. Alle kinderen zitten in een zogenaamde stamgroep: een groep met een vaste samenstelling, in een eigen groepsruimte met vaste pedagogisch medewerkers. Kinderen leren op deze manier elkaar en de pedagogisch medewerkers goed kennen. Dit vormt een belangrijke basis voor veiligheid en vertrouwen.

 

Pedagogisch beleid

Als professionele kinderopvang willen wij opvang van kwaliteit bieden. Bij de kinderopvang werken we altijd met een vast dagritme. Dit zorgt namelijk voor structuur en geeft de kinderen een veilig en vertrouwd gevoel. Bij de kinderopvang slapen, eten en spelen we dan ook op vaste tijden.

In ons pedagogisch beleid hebben we ook regels opgesteld. Als het weer het toelaat gaan we lekker naar buiten. Onze kinderopvang beschikt over een afgeschermd speelterrein.

 

VVE-programma Uk & Puk

Bij kinderdagverblijf Stadsdennen van Prokino Kinderopvang werken we met het ontwikkelingsgerichte vroeg- en voorschoolse (VVE) educatieprogramma Uk & Puk. Dit programma richt zich op vier ontwikkelingsgebieden: taalontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, motorische vaardigheden en rekenprikkels. Met dit ontwikkelingsgerichte programma zorgen wij ervoor dat de kinderen straks optimaal zijn voorbereid op de stap naar de basisschool.