Beleid en kwaliteit

De ontwikkeling van jouw kind staat bij ons voorop. Met uitdagende activiteiten en dagelijkse begeleiding leren we jouw kind op de opvang om te groeien in zelfvertrouwen en zelfstandigheid. En natuurlijk hopen we dat jouw kind onderweg mooie vriendschappen sluit.

In ons locatieplan laten we je graag lezen hoe dit pedagogisch beleid van Prokino Kinderopvang zich naar de praktijk vertaalt. Je leest daarin onder andere welke activiteiten er op de locatie geboden worden, hoe onze binnen- en buitenruimte is ingericht en met hoeveel andere kinderen jouw kind in de groep komt. Je kunt dit plan bij ons op de locatie inzien of opvragen.  Op al onze locaties zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

 

Veiligheid en vertrouwen

Jouw kind wordt bij ons uitsluitend opgevangen door pedagogisch medewerkers met de juiste opleiding. Zij kennen de verschillende ontwikkelingsfasen van kinderen en helpen jouw kind in een veilige omgeving vooruit in de ontwikkeling.

Ieder jaar krijgt onze locatie een kwaliteitscontrole vanuit de GGD om erop toe te zien dat jouw kind onder de juiste omstandigheden wordt opgevangen. De inspectierapporten van de GGD van deze locatie vind je door te klikken op een onderstaand LRK-nummer:

Locatie informatie

De GGD inspectierapporten van deze locatie treft u door te klikken op een onderstaand LRK nummer:

Opmerking: Voer het nummer in "Registratienummer Landelijk Register Kinderopvang" in en klik vervolgens op "Zoek"

 

Inspraak van ouders en verzorgers

Jij hebt als ouder of verzorger uiteraard ook zeggenschap over hoe we jouw kind opvangen. Via onze oudercommissie kun je ideeën delen ter verbetering. De oudercommissie komt op onze locatie een aantal keren per jaar bijeen. Via de OuderApp informeren we je hier ook over, zodat je altijd op de hoogte bent.

Naast een oudercommissie, heeft onze opvanglocatie ook een vertrouwenspersoon bij wie je terecht kunt als er iets is. Samen zoeken we dan naar een oplossing. Tenslotte zijn we aangesloten bij de Landelijke Geschillencommissie voor kinderopvang. Hier kun je als ouder of verzorger een klacht indienen als je het gevoel hebt dat we er samen niet uitkomen.