Kindcentrum De Paperclip in Stadshagen biedt onderdak aan het kinderdagverblijf, peutergroep Muis en de buitenschoolse opvang van Prokino. Op deze locatie staat de pedagogiek van Reggio Emilia centraal.

 

Dat betekent veel ontdekken en veel uitdaging, waarbij de insteek van het kind het uitgangspunt is. We werken met 4 jaarthema's: voeding en gezondheid, duurzaamheid en techniek, bewegen en natuurbeleving. We doen dat aan de hand van de programma's ‘Beweegkriebels' en ‘Beweegplezier' en met het volgsysteem ‘Dit kan ik al'. Opa's en oma's zijn geregeld welkom tijdens de opa- en omaweek.

 

De pedagogisch medewerksters zijn allemaal in het bezit van een BHV- en/of kinder-EHBO-diploma.