Het kindercentrum van Prokino in Hardenberg biedt onderdak aan een kinderdagverblijf, een peutergroep en buitenschools opvang. 

 

Ieder kind heeft zijn eigen kwaliteiten en ontwikkelt zich in eigen tempo. Kan het al zelf een broodje smeren, of zich aankleden, dan mag dat. Door de indeling in verticale groepen leren de jongste kinderen van de oudsten en leren de peuters rekening te houden met de kleinere kinderen. Prokino Kinderopvang besteedt door het jaar heen afwisselend aandacht aan thema's als gezondheid & voeding, duurzaamheid & techniek, sport & bewegen.