Kinderdagverblijf Nooterhof in Zwolle telt 4 verticale groepen voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Elke groep heeft vaste pedagogisch medewerkers. Voor de oudere peuters hebben we een aparte peutergroep. In deze groep bereiden we de kinderen spelenderwijs voor op de grote stap naar de basisschool.

 

Op Nooterhof besteden we veel aandacht aan de lichamelijke zorg en ontwikkeling, de motoriek en de sociale, creatieve en taalontwikkeling. Spelen staat daarbij centraal. Baby's kunnen volop kruipen, liggen en slapen. Voor de wat oudere kinderen is er ruimte én tijd om te spelen, te knutselen en te lezen. Zo leert een kind spelenderwijs.

 

Er zijn afwisselende activiteiten, bijvoorbeeld op het gebied van zingen, dansen, spelletjes, theater, muziek maken, schilderen, beweging (spelletjes), poppenkast en koken. Er wordt voorgelezen en er zijn rollenspelen.