BSO+ Villa Knots

Er zijn kinderen bij wie de ontwikkeling niet als vanzelfsprekend verloopt, kinderen die iets extra's vragen: een aangepaste omgeving, een duidelijke dagindeling of een andere benadering. Het kan zijn dat uw kind gebruik maakt van speciaal (basis) onderwijs maar uw kind kan ook gerust  van een andere basisschool komen.

Voor deze kinderen en jongeren, die extra aandacht en expertise nodig hebben, is de BSO+ bedoeld. 

 

De BSO+ groep is gevestigd op onze locatie Villa Knots, de BSO+ werkt in kleinschalige groepen: er is 1 medewerker voor ongeveer 6 kinderen. Bovendien werken we volgens een vaste dagindeling en begeleidingsstructuur; elk kind wordt individueel begeleid.

 

Wanneer vraagt een kind iets extra's?

• De taalontwikkeling van uw kind verloopt minder vlot;

• Uw kind wordt niet goed begrepen door anderen;

• Uw kind ziet er tegenop om naar school te gaan. Concentreren tijdens de les gaat moeilijk en ook buitenspelen in de pauzes met andere kinderen verloopt moeizaam;

• Uw kind heeft vaak moeite om te gaan slapen of wordt 's nachts angstig wakker;

• Uw kind heeft bijvoorbeeld een diagnose autisme, PDD-NOS, ADHD, Downsyndroom, LVB, ODD;

• Uw kind doet aan een teamsport en is lid van een sportclub. Hij/zij vindt echter geen aansluiting en de leiding weet niet goed raad met uw kind;

• Er zijn nog veel dingen waar u uw kind bij moet helpen die hij/zij toch al zelfstandig zou moeten kunnen;

• U heeft het idee dat uw kind onder- of overvraagd wordt en daardoor niet volgens zijn/haar kunnen functioneert;

• Het lukt uw kind niet om tot een eigen (zinvolle) vrijetijdsinvulling te komen, ook in de weekenden gaat dit moeizaam;

 

Begeleiding en ontwikkeling

Bij de BSO+ bieden wij diverse vormen van begeleiding in groepen. De BSO+ is gevestigd in Villa Knots waar ook reguliere BSO aanwezig is. Daardoor kan in spelverband ook samen met de kinderen van die BSO gespeeld worden. Er wordt steeds gekeken naar de individuele kinderen om te bepalen wat verstandig is en of het aansluit bij de leerdoelen die wij met elkaar bepaald hebben. Door de begeleiding komt er een proces op gang waardoor nieuwe groei en ontwikkeling mogelijk zijn. Deze processen worden goed in de gaten gehouden en tijdig bijgestuurd indien nodig. Het ligt aan de basis van onze begeleiding dat kinderen en jongeren zich autonoom voelen en een gevoel van eigenwaarde ontwikkelen.

 

Veilig, vertrouwd en vooral heel gezellig

Verder is de BSO+ net als onze andere BSO's. We bieden elke dag na schooltijd een leuke, vertrouwde plek voor uw kind. We zorgen ervoor dat uw kind een gezellige tijd beleefd, met vaste medewerkers en vooral veel leuke DOEN! activiteiten. Al spelenderwijs leren kinderen vaardigheden ontwikkelen.

 

Nieuwsgierig geworden?

Wilt u meer weten of een keer komen kijken of bent u benieuwd of uw kind in aanmerking komt voor deze groep, neem dan gerust contact met ons op! Villa Vrolijk 033 246 04 61 of villavrolijk@prokino.nl.