Ambulante begeleiding

Wij bieden begeleiding aan gezinnen, aan kinderen en jongeren individueel en kunnen ook ondersteunen op school.

 

Gezinsbegeleiding

Voor wie?

Wij bieden gezinsbegeleiding aan gezinnen die een hulpvraag hebben met betrekking tot de opvoeding van kinderen, waarbij sprake is van psychosociale problemen, een verstandelijke beperking, gedrags- of ontwikkelingsstoornis of psychiatrische problematiek. Wij adviseren uw gezin en ondersteunen u in de opvoeding, de omgang met anderen om de ontwikkeling van uw kind soepel te laten verlopen.

 

Hoe?

Onze begeleiders bieden praktische en emotionele ondersteuning gericht op het bevorderen van de zelfredzaamheid van het kind en het gezin. Wij vergroten het inzicht in de oorzaken van de ontstane problemen alsook de opvoedingsvaardigheden van u als ouders. Doel is dat uw gezin samen verder kan en ruimte ervaart om aan de toekomst te werken. Het netwerk van het gezin wordt, waar mogelijk, betrokken bij de begeleiding; zowel het informele netwerk (bijvoorbeeld uw buurvrouw of een tante) als het formele netwerk (kinderopvang en onderwijs). Zo kan het netwerk, bij afronding van het traject, de benodigde aandacht blijven geven en terugval helpen voorkomen.

 

Onze medewerkers bieden onder andere begeleiding met betrekking tot:

Bieden van duidelijke structuur en een veilige thuissituatie voor alle gezinsleden waarin iedereen elkaar begrijpt en accepteert;

Vergroten van de zelfredzaamheid van het gezin;

Een competentiegerichte benadering richting kind(eren);

Indien aan de orde: begeleiding om de mate van participatie in de eigen wijk en bredere samenleving te vergroten.

 

Wanneer?

Begeleiding kan worden geboden op ieder moment dat het beste past in het ritme van het gezin of bijvoorbeeld tijdens situatie waarin bij uw gezin de meeste vragen bestaan.

 

Combinaties

Gezinsbegeleiding kan geboden worden in combinatie met andere hulp, zoals bijvoorbeeld groepsbegeleiding op de BSO+ of behandeling op de plusgroepen e.d. Op deze wijze kan op eenzelfde wijze worden gewerkt aan het vergroten van de individuele vaardigheden van het kind en diens netwerk.

 

Individuele begeleiding

Voor wie?

Wij bieden individuele begeleiding aan kinderen en jongeren die ondersteuning nodig hebben in het dagelijkse leven. Dit kan gaan om begeleiding bij praktische zaken zoals het maken van huiswerk, omgaan met geld of letten op gezondheid en hygiëne. Het kan ook gaan om het leren omgaan met anderen, grenzen bewaken of het vinden van een vrijetijdsbesteding. Wij richten ons op wat goed gaat: op mogelijkheden en de krachten van het kind, wat zij kunnen en willen en op de toekomst. Vertrekpunt voor de begeleiding kan bijvoorbeeld zijn ontstaan uit psychosociale problemen, een verstandelijke beperking, gedrags- of ontwikkelingsstoornis of psychiatrische problematiek.

 

Hoe?

Onze begeleiders helpen kinderen en jongeren zelf hun problemen op te lossen en hun mogelijkheden te vergoten. De begeleiding is gericht op het versterken van wat het kind of de jongere kan en wil leren, zodat ze steeds zelfstandiger worden. Onze medewerkers gaan altijd uit van de wensen, mogelijkheden, interesses en krachten van het kind of de jongere. Het gezin wordt altijd actief betrokken; waar nodig wordt ook het bredere sociale netwerk zoals familie, buren of sportcoaches betrokken.

 

Onze begeleiders zijn ervaren en deskundig in een competentiegerichte manier van werken. De begeleiding die zij bieden is afhankelijk van de vraag en kan onder andere betrekking hebben op:

Bieden van structuur, duidelijkheid en veiligheid aan het kind of de jongere op basis van de begeleidingsvragen;

Vergroten van de zelfredzaamheid op verschillende leefgebieden;

Vergroten van sociale vaardigheden.

 

Wanneer en waar?

Waar en wanneer de begeleiding plaatsvindt wordt in nauwe afstemming met ouders/verzorgers besproken. Vaak is dit thuis, soms ook onder schooltijd of tijdens vrijetijdsbesteding. Dit kan zowel door de week als in weekenden en vakanties.

 

Aanvullend

Wij werken integraal en bieden zo nodig individuele begeleiding aan in combinatie met kinderopvang, gezinsbegeleiding en groepsbegeleiding. Zo kan op meerdere gebieden worden gewerkt aan de zelfredzaamheid. De intensiteit en frequentie van de begeleiding hangen af van de individuele begeleidingsvraag.

 

Nieuwsgierig geworden?

Wilt u meer weten of een keer komen kijken of bent u benieuwd of uw kind in aanmerking komt voor deze groep, neem dan gerust contact met ons op! Villa Vrolijk 033 246 04 61 of villavrolijk@prokino.nl.