Vroegdiagnostiekgroep de Zeester

 

Als ouder merk je dat de ontwikkeling van je kind anders loopt dan bij leeftijdgenoten. Je maakt je zorgen en begrijpt het gedrag van je kind niet. Je wilt graag zo vroeg mogelijk weten wat er aan de hand is en antwoord vinden op je vragen.

 

Ontdekken

Om te ontdekken wat de hulpvraag van je kind is observeren onze coördinerend begeleiders samen met een multidisciplinair team spelenderwijs de ontwikkeling van je kind. Door een afwisselend programma van individuele- en groepsactiviteiten en observatie- en onderzoekmomenten ontdekken we wat er speelt en wat je kind nodig heeft. Dat kan ook ambulant, thuis of in een andere setting.

 

Goed kijken

Door goed naar je kind te kijken tijdens spel- en andere activiteiten, kunnen we zien waar de ontwikkeling van je kind stagneert. Dat observeren doen we in de groep of in overleg bij je thuis of op de opvang waar je kind naar toe gaat. Hierbij schakelen we de expertise in van een multidisciplinair team bestaande uit een gedragswetenschapper, een kinderfysiotherapeut, een logopedist en en ergotherapeut. Afhankelijk van de hulpvraag wordt de passende expertise voor het kind ingezet.

 

Doen wat nodig is

Wij geloven dat ieder kind talenten heeft en de mogelijkheden in zich heeft om die te ontwikkelen. Die ontwikkeling verloopt bij ieder kind anders. Als ouder wil je graag de ontwikkeling van jouw kind stimuleren en begeleiden. Daarom stemmen wij onze bevindingen tussentijds en na de observatieperiode met je af. Zo heb je aan het einde van het traject een goed beeld van het gedrag, de leerbaarheid, de contactmogelijkheden en de ontwikkeling van je kind. Daarbij krijg je als ouder advies over zowel opvoeding als passende begeleiding, behandeling of schoolkeuze.

 

Praktische zaken

• Vroegdiagnostiek is er voor kinderen van 0-7 jaar

• De groepsgrootte is maximaal zeven kinderen

• De groep is geopend op maandagochtend en donderdagochtend

• De onderzoeksperiode is maximaal vier maanden

• Voor de aanmelding voor de Vroegdiagnostiek heb je een verwijzing nodig van de huisarts, het consultatiebureau of het gebiedsteam

• Vroegdiagnostiek kan plaatsvinden in onze groep, ambulant, thuis of in een andere setting

 

Wil je meer weten?

Wil je meer weten over de Vroegdiagnostiek of wil je onze locatie bekijken? Dan komen we graag met je in contact. Als je ons belt maken we snel aan afspraak. Je krijgt een rondleiding en wij kunnen je vragen beantwoorden en vertellen hoe dat nou werkt, vroegdiagnostiek. Zo kun je een gevoel krijgen bij de sfeer en de mensen die er werken. Je kunt ons bereiken door te bellen met  onze coördinerend begeleiders Jacqueline Kwaspen via 06-30326686 of te mailen naar zeester@prokino.nl