Welkom bij Ketelbinkie Charlois

 

Als u nieuw bent bij de kinderopvang, kan het met alle indrukken en prikkels best een grote stap zijn, voor zowel u als uw kind. Wij begrijpen dit en ondersteunen u daarom vanaf het allereerste moment, onder andere door u veel gelegenheid te bieden om rustig aan de nieuwe omgeving te wennen. Onze opvang proberen wij zoveel mogelijk aan te laten sluiten op uw wensen en behoeftes voor uw kind, zodat er een doorgaande lijn met thuis ontstaat. Contact met u als ouder staat bij ons daarom hoog in het vaandel. 

 

Warmte, liefde en zorg staan centraal

Al ruim vijftien jaar bieden wij kinderen alle ruimte om te spelen en te ontdekken. Onze pedagogisch medewerkers begeleiden de kinderen daarin. Zij spelen in op de ontwikkelingsfases van de kinderen en bieden hen de warmte, liefde en zorg waar zij behoefte aan hebben. 

 

Kwalitatieve opvang in een huiselijke sfeer

Onze locatie is gevestigd aan de Schulpweg in de wijk Charlois, vlakbij het Zuiderpark. We hebben een grootpand tot onze beschikking, met meerdere grote en kindvriendelijke binnen- en buitenruimtes. 

 

Ons kindcentrum biedt een kinderdagverblijf voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar en buitenschoolse opvang voor kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar oud.

 

Onze groepen zijn ruim, sfeervol en kleurrijk ingericht en bieden de kinderen de mogelijkheid om zichzelf op hun eigen tempo te ontwikkelen, samen met leeftijdsgenootjes. De kinderen worden opgevangen in een vaste samenstelling en met vaste pedagogisch medewerkers. Op deze manier creëren we een veilige, vertrouwde basis en leren de kinderen elkaar en de pedagogisch medewerkers goed kennen.

 

Bij Ketelbinkie Charlois hechten we veel waarde aan een goede gezondheid en voldoende beweging. Wij nemen daarom deel aan het programma 'Rotterdam Lekker Fit!'. 

 

Samen met u

Wij hechten veel waarde aan contact met u als ouder. Naast de overdrachtmomenten tijdens het brengen en halen van uw kind, organiseren wij ook jaarlijks oudergesprekken, waarin de ontwikkeling van uw kind op de groep met u wordt besproken. Verder organiseren wij eenmaal per jaar een ouderavond, is er een oudercommissie actief en is er een korte lijn met de assistent-leidinggevende en de leidinggevende van de locatie. Ook maken wij sinds enkele jaren op de groep gebruik van onze eigen Prokino app, Konnect. In Konnect kunt u bijvoorbeeld het logboek met daarin foto's en verslagjes van activiteiten met uw kind lezen, berichtjes uitwisselen met de groep, ruildagen aanvragen en eventuele afwezigheid doorgeven. 

 

Uitgebreide opvangmogelijkheden

Om zoveel mogelijk aan de sluiten op uw werktijden beschikken we over ruime openingstijden, met extra mogelijkheden voor vervroegde opvang vanaf 07.00 uur en mogelijkheden voor verlengde opvang. Daarnaast bieden we verschillende flexibele contracten. Verder bieden we u gratis ruildagen en zijn er mogelijkheden voor incidentele opvang. 

 

Tal van ontwikkelingsgerichte spelactiviteiten

Ketelbinkie Charlois werkt met verschillende educatieve en ontwikkelingsgerichte activiteitenprogramma's. Op het kinderdagverblijf werken wij bijvoorbeeld met het Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) programma 'Uk & Puk' Hiermee worden de spraak- en taalvaardigheid, de sociaal-emotionele en motorische en zintuiglijke ontwikkeling gestimuleerd. Daarnaast wordt er hiermee ook aan de rekenvaardigheid van de kinderen gewerkt. 

Op de BSO werken we met het programma 'DOEN!', wat speciaal door Stichting Prokino voor de buitenschoolse opvang is ontwikkeld. Aan de hand van diverse thema's gaan de kinderen onder begeleiding van de pedagogisch medewerkers aan de slag met verschillende leuke activiteiten, waarmee de ontwikkeling wordt gestimuleerd. Daarnaast trekken we er regelmatig op uit met de kinderen, bijvoorbeeld naar de kinderboerderij of de speeltuin.

 

Maaltijdservice met verse producten

Onze pedagogisch medewerkers bereiden drie keer in de week een gezonde en verantwoorde maaltijd voor de kinderen, waarbij zij uitsluitend gebruik maken van verse producten. Op deze manier krijgt uw kind op het kinderdagverblijf of op de buitenschoolse opvang een heerlijke maaltijd uit eigen keuken voorgeschoteld. Uiteraard wordt er hierbij rekening gehouden met voedselallergieën en geloofsovertuigingen.