Kwaliteit en veiligheid

 

Prokino heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan. Het proces van verbeteren en vernieuwen heeft voortdurend de aandacht. Bewaking en borging van de kwaliteit vindt plaats in een organisatiebreed kwaliteitsysteem. Prokino is ISO Healthcare gecertificeerd.

Speciale aandacht gaat uit naar:

 

Gezonde en veilige leefomgeving

Het bieden van een veilige leefomgeving staat voorop. De ruimtes, inrichting, speeltoestellen en speelgoed zijn kindvriendelijk en voldoen aan alle wettelijke eisen.
 

Risico-inventarisaties

Jaarlijks voert Prokino voor elke locatie een risico-inventarisatie uit op het gebied van veiligheid, gezondheid en hygiëne. De GGD controleert hierop de kinderdagverblijven en BSO locaties. Inspectierapporten van de GGD zijn openbaar en liggen op de locaties ter inzage.

 

Deskundige pedagogische medewerkers

Een veilige omgeving begint bij onze medewerkers, die met passie, kennis en ervaring dagelijks hun werk verrichten. Alle medewerkers beschikken over een relevante, afgeronde opleiding en velen zijn in het bezit van een BHV (bedrijfshulpverlening)diploma en een EHBO-certificaat, welke is gericht op kinderen. Bovendien volgen ze regelmatig opfriscursussen en scholingsdagen die door Prokino worden georganiseerd. Ook hebben zij een verklaring van goed gedrag en worden zij jaarlijks gescreend.
Medewerkers werken graag bij ons: ze zijn betrokken en zorgen tevens voor een goede sfeer en veiligheid.

 

Beleid, locatieplan, protocollen

De kwaliteit wordt ondersteund door een algemeen pedagogisch beleid, locatieplannen, protocollen en werkinstructies. Deze documenten worden regelmatig, op periodieke wijze, geëvalueerd en indien nodig bijgesteld.