Prokino werkt samen met basisschool De Vlieger. Door zoveel mogelijk aan te sluiten bij het pedagogisch concept van deze school, werken we samen aan een doorgaande leer- en ontwikkellijn voor alle kinderen. Algemene vieringen als Sinterklaas, Kerstmis, Pasen en carnaval worden samen gevierd. Zo worden peuters spelenderwijs voorbereid op de stap naar de basisschool. En kunnen leerlingen hun vrije tijd doorbrengen in een vetrouwde omgeving.