Peutergroep De Springplank
Peutergroep De Springplank biedt een uitdagende omgeving met veel persoonlijke aandacht en deskundige begeleiding. We werken nauw samen met christelijke basisschool de Zevensprong. Door aan te sluiten bij de pedagogische visie van de school werken we samen aan een doorgaande leer- en ontwikkellijn. Zodra een kind naar de basisschool gaat, informeren onze pedagogisch medewerkers de school over hoe het kind leert en zich ontwikkelt. Daarnaast gymmen we  af en toe samen met de kleuters van de basisschool, en ook de vieringen doen we gezamenlijk.

 

BSO De Zevensprong
Door de nauwe samenwerking met de Zevensprong kunnen we ook op de BSO aansluiten op dat wat er op school gebeurt. We vertalen dit naar de de vrije tijd van de kinderen. Zo zijn we al eens bij de burgemeester op bezoek geweest en hebben een afvalverwerkingsbedrijf bezocht. BSO De Zevensprong zoekt graag de verbinding met de Dronter samenleving. Natuurlijk is er ook ruimte voor eigen invulling van de tijd. Jouw kind beleeft na school de leukste tijd bij bso de Zevensprong!