Peuteropvang  Tweespan

Bij Villa Orion vind u Peuteropvang Tweespan. Hier leert uw kind spelenderwijs de wereld ontdekken. Het is een veilige plek waar uw kind plezier heeft en talenten ontwikkelt. Bij de peuteropvang kunnen kinderen tussen 2 en 4 jaar twee dagdelen per week spelen in een groep van maximaal 16 kinderen.

 

Werkwijze

Op elke groep van onze locaties vindt u dezelfde veilige, liefdevolle, creatieve en uitdagende plek voor uw kind. Voor het vertrouwen en veilig voelen op de groep zorgen we er voor dat elke dag een vast ritme heeft. We bouwen steevast de dag op dezelfde manier op. Zo weten de kinderen wanneer we aan tafel gaan, Wanneer het tijd is om te eten en om naar het toilet te gaan enzovoort.

Daarnaast is er natuurlijk heel veel tijd om te spelen, te knutselen, boekjes te lezen en te knuffelen. Zowel de binnen- als buitenruimte en het speelgoed nodigen uit tot spelen. Er is meer dan genoeg te beleven. Ook gaan we zo nu en dan eens op stap met een groepje, soms zo maar voor een wandeling, maar er kan ook spelenderwijs aandacht geschonken worden aan de omgeving.

 

Ontwikkeling

Uw kind krijgt bij ons de ruimte om zich te ontwikkelen. Onze medewerkers passen de spelletjes aan op het ontwikkelingsniveau van uw kind. Ieder kind is tenslotte anders en ontwikkelt zich in zijn eigen tempo en op zijn eigen manier.

 

Samen kijken naar kinderen

Tweespan en Prokino hebben een doorgaande leerlijn ontwikkeld. Dat betekent dat het aanbod voor de peuters aansluit op dat van de school. Zo wordt de overgang naar de basisschool voor jouw peuter een stuk gemakkelijker. En zorgen ouders, school en opvang er samen voor dat alle kinderen de kans krijgen hun eigen identiteit te ontwikkelen.

 

Bij Prokino wordt gewerkt met het kindvolgsysteem ‘Samen kijken naar kinderen'. In dit systeem wordt de ontwikkeling van de peuter bijgehouden. Dit gebeurt op sociaal-emotioneel gebied, taalontwikkeling, motorische ontwikkeling en samenspel.

 

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) programma

Al jaren geven wij onze peuters extra ondersteuning in de taal- en ontwikkelingsondersteuning door te werken met een VVE-programma. Dit doen wij middels het programma Piramide. Op deze manier stimuleren wij de kinderen, hoe klein zij ook zijn, in hun ontwikkeling en gaan zij straks zo goed mogelijk voorbereid naar de basisschool.