Stichting Prokino

 

Historie

We zijn trots op onze ontstaansgeschiedenis, die start bij Stichting Meander. Meander biedt al sinds 1915 huisvesting aan kinderen van ouders met een trekkend en/of varend bestaan. In de tien internaten en vier gezinshuizen van Meander geven ouders en medewerkers gezamenlijk invulling aan de opvoeding van de kinderen.  Wij doen dit met respect voor ieders geloofsovertuiging, levensbeschouwing en culturele achtergrond. Op dezelfde manier geven we, sinds de oprichting van Prokino in 2001, invulling aan onze werkwijze en samenwerking met ouders bij onze kinderopvang- en zorgactiviteiten. 

 

Kinderopvang en Zorg

We zien onze kindercentra als een laagdrempelig expertisecentrum voor pedagogische ondersteuning. Vanuit onze centra en in samenwerking met scholen binnen het passend onderwijs richten we ons ook op kinderen met een ontwikkelingsachterstand of psychiatrische en/of gedragsproblemen. In de loop van de jaren zijn we onze expertise vanuit de kinderopvang en de internaten verder gaan ontwikkelen en is onze doelgroep uitgebreid.

 

Vanaf 1 januari 2015 hebben we de krachten en expertise binnen Prokino gebundeld in "Prokino Zorg" en bieden we jeugdhulp, gezinsbegeleiding, individuele begeleiding en opvoedondersteuning. Op deze manier kunnen we nog beter inspelen op de veranderende omgeving en de zorgvraag van onze doelgroepen. Onze kracht ligt in onze deskundigheid in de doelgroep van 0 tot 18 jaar en onze toegankelijke en laagdrempelige benadering. Prokino biedt begeleiding op maat, zo dicht mogelijk bij huis, in de eigen wijk en binnen het eigen netwerk. Eerst uitgaan van de eigen kracht, daarna de vorm van ondersteuning bespreken.