De juiste hulp

Soms heeft een kind of volwassene wat extra begeleiding nodig bij praktische zaken. Voor hen biedt Prokino Zorg persoonlijke begeleiding aan huis. En soms is de uitdaging te groot voor een gezin om thuis op te lossen. In dat geval bieden we een plek in een van onze woonvoorzieningen. In overleg met het kind en de ouders of verzorgers stemmen we af hoe we de juiste hulp kunnen bieden voor iedere situatie.

Voor kinderen, jongeren en volwassenen

De begeleiding van Prokino Zorg is er voor alle leeftijden: voor kinderen in de basisschoolleeftijd tot aan de puberteit en daarna. Omdat iedere levensfase zo zijn eigen uitdagingen kent. Voor kinderen en jongeren betekent dit dat onze begeleiding is afgestemd op de fase en belevingswereld van het kind of de jongere. Zij krijgen op maat begeleiding in een omgeving waar zij contact kunnen maken met leeftijdsgenoten.

 

Een greep uit ons aanbod:

Leefgroep

(10-16 jaar)

Prokino biedt in de regio Rotterdam een veilige woonplek voor jongeren die begeleiding nodig hebben en (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen. In de zorg voor de jongeren richt Prokino zich op wat goed gaat, op mogelijkheden en op de toekomst. Waar mogelijk begeleiden we de jongere in een terugkeer naar huis. Als dit niet kan, ondersteunen we hem of haar richting een passende woonplek. Er is ook een speciale meiden leefgroep in Rotterdam voor meiden met specifieke meiden problematiek.


Lees meer

Structuurgroep

(12-18 jaar)

Voor jongeren met gedragsproblematiek die behoefte hebben aan een gestructureerde woonomgeving is er de structuurgroep. Hier begeleidt Prokino Zorg de jongere in een zo normaal mogelijke setting in zijn of haar persoonlijke ontwikkeling. Met duidelijke kaders en regels vindt de jongere in de structuurgroep een gevoel van veiligheid en geborgenheid. Dat zijn de uitgangspunten om zich verder te kunnen ontwikkelen aan de hand van individuele doelen.


Praktische informatie

Fasehuis

(15-18 jaar)

Jongeren die nog niet zelfstandig kunnen wonen, maar door problemen (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen, kunnen bij Prokino Zorg in het fasehuis terecht. Zij krijgen hier een veilige woonplek met 24/7 begeleiding. De jongere krijgt in het fasehuis de tijd om in zijn eigen tempo aan zijn of haar zelfstandigheid te werken. Daarna kan hij of zij mogelijk weer terug naar de thuissituatie, doorstromen naar het Kamer Training Centrum of mogelijk zelfstandig wonen.


Lees meer

 

Kamer Training Centrum

(16-18 jaar)

In het Kamer Training Centrum (KTC) worden jongeren begeleid naar een eigen woonplek. Zij hebben al enige mate van zelfstandigheid, maar hebben vaak nog begeleiding nodig. Prokino Zorg helpt hen daarbij. We stellen samen doelen op en gaan actief aan de slag om de jongere echt zelfstandig te maken.


Lees meer

 

Begeleid wonen

(18-)

Begeleid wonen is in Rotterdam een optie voor jongvolwassenen die nog ondersteuning nodig hebben bij zelfstandig wonen, maar geen 24 uur per dag zoals op het Kamer Training Centrum het geval is. Zij doen het dus zelf, maar niet alleen. Overdag krijgen zij begeleiding bij hun doelen. Afhankelijk van de situatie verblijft de jongvolwassene hier 1 tot 2 jaar.


Lees meer

 

Begeleid wonen

(18+)

Begeleid wonen is er in Rotterdam ook voor volwassenen die nog ondersteuning nodig hebben bij zelfstandig wonen of die dak- of thuisloos zijn. Zij huren bijvoorbeeld een kamer bij Prokino Zorg en krijgen daarbij een aantal uur begeleiding per week of nemen alleen begeleiding af en wonen zelfstandig.


Praktische informatie

Opvang voor gezinnen

Prokino Zorg biedt in regio Rotterdam ook opvang voor het hele gezin wanneer zij, meestal om financiële redenen, geen eigen woning meer hebben. We ondersteunen hen bij de aanpak van hun problemen en begeleiden hen gemiddeld in 6 maanden terug naar een eigen woning.


Praktische informatie

MDFT

(12-19 jaar)

Multidimensionale Familie Therapie is een evidence based behandelprogramma bij meervoudig, systemisch probleemgedrag. Prokino Zorg biedt deze intensieve therapie wanneer er op meerdere gebieden binnen het gezin sprake is van onrust; denk aan crimineel gedrag, schoolverzuim, alcohol- of drugsgebruik, internaliserende problematiek en/ of psychische- en gedragsstoornissen. Het doel van MDFT is om de verbinding tussen de jongere en de ouders/ verzorgers te herstellen en een oplossing te vinden voor de problemen die spelen.


Lees meer

 

Naast bovenstaand aanbod biedt Prokino zorg ook individuele thuisbegeleiding en gezinsbegeleiding in Rotterdam en omgeving. Bekijk hiervoor het aanbod van Prokino Zorg voor de gehele provincie Zuid-Holland.

Wat is het fijn voor een kind of jongere, maar ook voor verzorgers, wanneer de juiste zorg dichtbij is.
En dat zij individueel of samen de begeleiding krijgen om (weer) zelfstandig verder te kunnen.

Onze partners in Rotterdam-Rijnmond

Samen kunnen wij meer dan alleen. Daarom vindt Prokino Rotterdam-Rijnmond samenwerking met zorgpartners belangrijk. In de afgelopen jaren is Prokino Zorg in Rotterdam-Rijnmond samenwerkingen aangegaan met verschillende zorgpartners. Zo kunnen we zorg bieden waarbij niet alleen oog is voor jeugd- en opvoedhulp, maar waar ook aandacht is voor GGZ- en LVB-problematiek.


Daarnaast is Prokino Rotterdam-Rijnmond onderdeel van het samenwerkingsverband Thuis Team Jeugd (TTJ). TTJ is een ambulant team voor jeugd- en gezinsproblematiek in de Regio Rijnmond dat bestaat uit een kernteam van algemene jeugd(ggz)hulpverleners en specialisten.

 

Contactpersoon zorg Rotterdam-Rijnmond

Ben je als verwijzer op zoek naar zorg en begeleiding voor een kind of gezin? Of heb je vragen over ons aanbod jeugdzorg of WMO in Rotterdam-Rijnmond? Neem dan contact op met onze afdeling zorgcoördinatie in Rotterdam-Rijnmond.


Telefoon: 010-497 27 27
Liever per e-mail? Voor jeugdzorg in Rotterdam en omgeving mail je naar jeugdzorg@prokino.nl. Voor vragen over zorg onder de WMO: wmo.rotterdam@prokino.nl