Wij zijn er voor kinderen, jongeren en (jong)volwassenen. We bieden ondersteuning en begeleiding op een 'zo gewoon mogelijke' manier.

 

Prokino Zorg Rotterdam Rijnmond

Alle jongeren moeten de kans krijgen om zich te ontwikkelen tot zelfverzekerde, zelfredzame volwassenen, die positief in het leven staan en een duidelijke eigen identiteit hebben. Voor het merendeel van de jongeren zijn er kansen genoeg. Ze groeien op in een stabiele gezinsomgeving met een duidelijke structuur, waarbinnen ze hun eigen autonomie en identiteit ontwikkelen. Voor een deel van de jongeren zijn deze kansen (soms tijdelijk) niet aanwezig. Prokino Zorg biedt in de regio Rotterdam Rijnmond door middel van, tijdelijke, ondersteuning jongeren en hun familie een passende oplossing binnen een zo normaal mogelijke setting. Wij bieden verschillende vormen van vervangend wonen voor jongeren en jongvolwassenen en meerdere vormen van ambulante begeleiding en dagbesteding.

Samen komen we verder dan alleen