VVE programma's bij Prokino

 

Prokino werkt op haar kinderdagverblijven met verschillende VVE programma's. De meest gebruikte programma's binnen Prokino zijn:

  • 'Uk & Puk': werkt aan de brede ontwikkeling van baby's, dreumesen en peuters in horizontale én verticale groepen van 0-4 jaar. Uk & Puk richt zich op de spraak- en taalontwikkeling maar ook in de sociaal-emotionele ontwikkeling, de motorische en de zintuiglijke ontwikkeling en biedt het de eerste prikkels. Klik hier voor meer informatie.

  • 'Piramide': dit programma stimuleert jonge kinderen op een speelse manier in hun ontwikkeling. Door een slimme combinatie van activiteiten krijgen ze in een veilige omgeving grip op de wereld. Klik hier voor meer informatie.

  • 'Startblokken van Basisontwikkeling': dit is een pedagogisch werkplan om de ontwikkeling van baby's, peuters en jonge kleuters optimaal te stimuleren. In het - door de leidster en leerkracht begeleide en gestuurde - spel liggen de beste mogelijkheden om taal en denken uit te lokken en te stimuleren. Klik hier voor meer informatie.

 

Ouderbetrokkenheid

De rol van ouders of verzorgers bij het stimuleren van de ontwikkeling van het kind heeft een belangrijke plaats binnen het werken met VVE én binnen Prokino. Op sommige locaties wordt ouders een oudercursus aangeboden, bijvoorbeeld het programma 'VVE thuis'. Hierin krijgen ouders handvatten om hun kind te stimuleren in hun ontwikkeling door aan te sluiten op datgene wat op de kinderopvang of peuterspeelzaal wordt gedaan.

 

VoorSprong

Prokino heeft in samenwerking met de Stichting voor Landelijk Onderwijs aan Varende Kinderen (LOVK) een ontwikkelingsgericht programma voor peuters ontwikkeld: 'VoorSprong'. Dit programma is van oorsprong gericht op de thuissituatie. Prokino heeft in samenwerking met de LOVK VoorSprong doorontwikkeld om het ook bruikbaar te maken voor de kinderopvang. VoorSprong wordt zowel gebruikt bij onze gastouders als bij kinderopvanglocaties van Prokino. Klik hier voor meer informatie.

 

Kindvolgsysteem 'Samen kijken naar kinderen'

Prokino werkt met het observatie-instrument 'Samen kijken naar kinderen' (SKNK). Dit is een instrument waarmee de ontwikkeling van kinderen tussen 0 en 4 jaar kan worden gevolgd. SKNK is een hulpmiddel voor pedagogisch medewerkers om met ouders in gesprek te gaan over hoe het gaat met hun kind. Daarnaast is het een hulpmiddel voor de pedagogisch medewerkers om het activiteitenaanbod en de spelmogelijkheden voor de kinderen gerichter vorm te geven. Klik hier voor meer informatie.