Kinderopvangtoeslag en kosten

Waarom geldt voor een 40, 45 of een 48-weken contract een hoger tarief?

We bieden verschillende contractvormen aan, deze kunnen per locatie verschillen. Met een 40, 45 of een 48-weken contract worden in totaal minder uren in rekening gebracht. Veel van de vaste lasten van de eerste stap, zoals de huisvestingskosten, speelgoed, meubilair en bepaalde personeelskosten blijven echter gelijk en moeten dan verdeeld worden over een kleiner aantal uren. Om deze lasten te kunnen blijven betalen, moet het uurtarief daarom hoger liggen.

Kunnen jullie helpen met het aanvragen van de kinderopvangtoeslag?

Onze administratie kan voor u de kinderopvangtoeslag aanvragen aan de hand van gegevens uit uw contract. Dit kan telefonisch maar u kunt ook (op afspraak) langs komen, dan vragen we de toeslag samen met u aan.

Kan de kinderopvangtoeslag direct op rekening van Prokino worden gestort in plaats van op mijn rekening?

Ja, dit kan. Op www.toeslagen.nl kunt u dit bij de aanvraag van de kinderopvangtoeslag aangeven. Let u er wel op dat u elk jaar de nieuwe beschikking aan ons door geeft, zodat we weten wat uw bijdrage is. U kunt dit per e-mail of post aan ons doorgeven.

Hoeveel kinderopvangtoeslag ontvang ik?

Dit is afhankelijk van uw persoonlijke financiĆ«le situatie, u kunt hiervoor een proefberekening maken via onze rekentool die u kunt vinden onder het kopje tarieven bij de door u geselecteerde locatie of regio. U kunt het ook bereken op www.toeslagen.nl

Ik ben mijn baan kwijtgeraakt. Heb ik dan nog recht op kinderopvangtoeslag?

Vanaf het moment dat u uw baan bent kwijtgeraakt, heeft u nog drie maanden recht op kinderopvangtoeslag. Meer informatie hierover kunt u hier lezen.

Waarom moet ik in het kinderdagverblijf 10,00, 10,50 11,00 uur per dag betalen terwijl mijn kind nooit langer dan 8,5 uur op de groep is?

Ouders denken veel goedkoper uit te zijn als ze alleen de werkelijk afgenomen opvanguren op een dag hoeven te betalen. Uurtje-factuurtje leidt niet alleen tot hogere uurtarieven, maar ook tot een daling van het aantal uren op jaarbasis dat in aanmerking komt voor de kinderopvangtoeslag. U betaalt hierdoor uiteindelijk netto meer. Alleen de overheid heeft er baat bij omdat zij minder kinderopvangtoeslag moet uitkeren. In het belang van uw portemonnee en vanuit het oogpunt van kwaliteit van onze opvang kiezen we dus uitdrukkelijk voor brengtijden tussen 7.30 en 9.00 uur en haaltijden van 16.30 uur tot 18.30 uur en betaalt u 10 tot 11 uur. Met als resultaat voor u een (maat)schappelijk uurtarief dat volledig in aanmerking komt voor de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst.

Waar kan ik het registratienummer uit het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) vinden?

Dit vindt u bij elke locatie terug op onze site, op de pagina beleidsinformatie. U kunt ook op de website kijken van het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). Het LRK-nummer kunt u doorgeven aan de Belastingdienst bij uw aanvraag voor kinderopvangtoeslag.

Hoe kom ik aan een jaaropgave van de kinderopvangkosten?

Die ontvangt u automatisch ieder jaar van ons in februari. Wilt u de opgave op een ander moment of nogmaals aanvragen, neemt u dan contact op met administratie@prokino.nl

Moet ik doorbetalen als ik op vakantie ga?

U heeft bij Prokino de keuze uit meerdere contracten. Bij zowel het kinderdagverblijf als de BSO kunt u kiezen voor contracten met of zonder de vakantieweken. Met het juiste contract betaalt u niet te veel maar welk contract voor u het meest gunstig is hangt af van uw persoonlijke situatie. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie over contracten.

Moet ik nationale feestdagen ook doorbetalen?

Ja, u betaalt ook de dagen waarop een nationale feestdag valt en wij verplicht gesloten zijn. Dit omdat onze vaste lasten zoals arbeidsloon en huisvesting op deze feestdagen gewoon doorlopen. Kiezen wij ervoor om deze dagen niet door te berekenen dan zouden wij de prijs per uur moeten verhogen om onze begroting sluitend te krijgen.

Zitten luiers, voeding en activiteiten in de prijs inbegrepen?

Ja, u betaalt een vast bedrag per uur. In deze prijs zit alles inbegrepen; luiers, uitjes, voeding en alle tussendoortjes. Bij Prokino wordt u niet achteraf geconfronteerd met onverwachte extra kosten of nafacturering.

Waarom is het uurtarief van de flexibele opvang hoger dan van de reguliere opvang?

Flexibele opvang is duurder, omdat Prokino hiervoor plaatsen open moet houden. Dit betekent dat wij de groepen niet volledig kunnen bezetten anders zouden er te veel kinderen op een dag kunnen komen. In een enkel geval komt dit toch voor en wordt er een extra pedagogisch medewerker ingezet. Zowel de onderbezetting als in incidentele gevallen de inzet van een extra medewerker wordt verdisconteerd in het tarief.