Vertrouwenspersoon

 

Prokino hecht veel waarde aan goede omgangsvormen binnen de organisatie. Deze hebben betrekking op een goed, veilig en stimulerend werk- en leefklimaat, waarbij kinderen, jongeren, ouders en medewerkers op respectvolle wijze met elkaar omgaan en waarbij wederzijdse acceptatie en wederzijds vertrouwen belangrijke waarden zijn. Goede omgangsvormen zijn zowel in het belang van de organisatie, de medewerkers als kinderen en hun ouders. 

 

Een vertrouwenspersoon heeft met betrekking tot een goed, veilig en stimulerend werk- en leefklimaat een belangrijke functie. De vertrouwenspersoon is er voor kinderen, jongeren, ouders en medewerkers en heeft een onafhankelijk positie binnen de organisatie. Jenny Klein-Seine is de centrale vertrouwenspersoon bij stichting Prokino. U kunt haar bereiken via vertrouwenspersoon@stgmeander.nl of 06-12740348.
 

Wanneer contact opnemen met de vertrouwenspersoon?

Medewerkers, ouders en kinderen kunnen bij de vertrouwenspersoon terecht zodra zij geconfronteerd worden met een situatie in de organisatie die ten koste gaat van een veilig en stimulerend werk- en leefklimaat. De vertrouwenspersoon biedt u een luisterend oor en geeft begeleiding bij vragen of problemen in relatie tot de organisatie.

De functie van vertrouwenspersoon is niet gericht op het oplossen van (organisatorische) problemen, maar op het bieden van hulp of ondersteuning bij het zoeken naar een oplossing. De vertrouwenspersoon neemt ook geen klachten in behandeling, maar kan betrokkene helpen onderzoeken of bemiddeling voorafgaand aan een klacht mogelijk is. Indien een klacht wordt ingediend kan de vertrouwenspersoon betrokkene in alle stadia van de klachtenbehandeling vergezellen, voor of met hem het woord voeren, vragen stellen en kennis nemen van dezelfde informatie als de overig betrokken partijen.