Veelgestelde vragen kinderopvang en coronavirus

 

Het kabinet heeft maatregelen getroffen in de aanpak van het coronavirus. Deze zijn erop gericht om sociale contacten te vermijden. Daarmee kunnen we samen de verspreiding van het virus remmen. Zo kunnen we ervoor zorgen dat de druk op de zorgsector verlaagd wordt en er voldoende zorgcapaciteit is voor de mensen die dat nodig hebben. 

 

De aanvullende maatregelen t/m 28 april 2020 hebben ook een effect op de kinderopvang, inclusief de gastouderopvang, die gedurende deze periode gesloten zijn.

 

Mogelijk heb je daar vragen over. Deze proberen we op deze pagina zo goed mogelijk te beantwoorden.

 

De meest gestelde vragen hierover vind je hieronder.

 

Wat is het beleid voor (nood)opvang omtrent ouders met vitale beroepen van t/m 28 april 2020?

De kinderopvang en gastouderopvang gaan dicht tot en met 28 april 2020. Dit geldt ook voor gastouderopvang bij de vraagouder thuis. Alleen kinderen van wie beide ouders in vitale beroepsgroepen werken, kunnen terecht op de kinderopvang of bij de gastouderopvang.

Indien in een éénoudergezin de ouder werkzaam is in de vitale sector, dan kunnen wij ook opvang bieden.

Als in een gezin één ouder een vitaal beroep uitvoert, is het verzoek om zelf de kinderen op te vangen. Lukt dit echt niet overleg dan met de leidinggevende van de locatie. Wellicht zijn er mogelijkheden. Gezinnen met twee ouder in vitale beroepen hebben altijd voorrang.

 

Wanneer werk ik in een vitale beroepsgroep?

Meer informatie over de kinderopvang en vitale beroepen tref je hier. De lijst van vitale beroepsgroepen is niet alomvattend. Wel geeft de lijst inzicht in de belangrijkste beroepen die de samenleving draaiend houden. Ook mensen met een onmisbare facilitaire of ondersteunende functie (denk aan schoonmaak, beveiliging, ICT) vervullen voor een van deze vitale beroepsgroepen, kunnen hun kinderen naar de noodopvang brengen. 

 

Wij werken volgens de regeling Dienstverlening aan Huis, gelden dezelfde regels?

Ja, ook voor Dienstverlening aan Huis gelden deze regels

 

Wat als ik in een vitale beroepsgroep werk, maar mijn partner niet?

Het uitgangspunt is de verspreiding van het virus te remmen. Hiervoor is het van belang om sociale contacten te beperken. 

Als in een gezin één ouder een vitaal beroep uitvoert, is het verzoek om zelf de kinderen op te vangen. Als het echt niet anders kan, neem dan contact op met de kinderopvanglocatie om de mogelijkheden te bespreken. Kinderen met twee ouders in een vitaal beroep hebben wel altijd voorrang.

Voor éénoudergezinnen geldt dat indien de ouder een vitaal beroep heeft, het kind terecht kan bij de kinderopvang. 

 

Mag ik als zzp'er mijn kind naar de kinderopvang/gastouderopvang brengen?

We begrijpen de zorgen van zzp'ers. De opvang is nu alleen beschikbaar voor mensen met een vitaal beroep. Dit betekent dat zzp'ers die werkzaam zijn in een vitale sector een beroep kunnen doen op opvang. 

Voor de overige zzp'ers geldt dat zij zelf hun kinderen moeten opvangen. 

Het uitgangspunt van het kabinet is om de verspreiding van het virus te remmen. Daarvoor is het van belang om (sociale) contacten te minimaliseren. Er zijn door het kabinet keuzes gemaakt om in deze uitzonderlijke situatie de vitale functies in onze maatschappij te ondersteunen in het bieden van kinderopvang, zodat zij deze vitale functies kunnen blijven uitvoeren.

 

Ik kan geen extra opvang meer aanvragen via de App of het ouderportaal. Hoe kan dit?

Op dit moment kan alleen noodopvang worden aangevraagd via onze klantenservices / leidinggevenden. Om te voorkomen dat noodopvang via de App of via het ouderportaal wordt aangevraagd, is besloten al deze functies (ruilen / extra opvang / afwezigheid / etc)  tijdelijk uit te zetten. Zodra de reguliere opvang weer kan starten, worden deze functies weer actief gemaakt. 

 

Ik heb een vitaal beroep en mijn kind is ziek, mag het toch naar de noodopvang?

Kinderen die ziekteverschijnselen (niezen, loopneus, hoest of koorts) vertonen mogen niet naar de noodopvang. Zij moeten thuis blijven. 

Lukt het niet om opvang te regelen, en werk je niet in een vitaal beroep of in de vitale infrastructuur? Ga dan met de werkgever in gesprek over een oplossing.

 

Een lid van mijn gezin heeft (milde) gezondheidsklachten (niezen, keelpijn, loopneus, licht hoesten, verhoging tot 38 graden). Per 23 maart heeft de overheid aangegeven dat bij ziekte van een gezinslid het hele gezin thuis blijft, met uitzondering van mensen die in de vitale sector werken. Mag ik mijn kind toch brengen?

Indien je in de vitale sector werkzaam bent en het echt niet anders kan, dan kan jouw kind terecht op de kinderopvang zolang deze zelf geen gezondheidsklachten heeft (als niezen, keelpijn, loopneus, hoesten of verhoging).

 

Ik werk in een vitale beroepsgroep en mijn kind gaat normaal gesproken naar de kinderopvang, maar heeft nu milde gezondheidsklachten (niezen, keelpijn, loopneus en/of licht hoesten). Mag ik mijn kind toch brengen?

Nee, wanneer je kind (milde) klachten heeft als niezen, keelpijn, loopneus, hoesten of verhoging mag deze niet naar de opvang. Als de klachten verergeren, neem dan telefonisch contact op met je eigen huisarts.

 

Gaat de overheid de eigen bijdrage van ouders kinderopvang/gastouderopvang compenseren?

Ja. De compensatie zal worden overgemaakt aan de kinderopvangorganisaties. De kinderopvangorganisaties kunnen dan rechtstreeks aan de ouders het te veel betaalde deel, dat wil zeggen het verschil tussen het factuurbedrag en de ontvangen kinderopvangtoeslag, over de periode van 16 maart t/m 6 april overmaken aan de ouders. Mocht de situatie onverhoopt langer aanhouden, dan kan deze mogelijkheid bijvoorbeeld met enkele weken verlengd worden.

Zodra bekend is binnen welke termijn de uitbetaling van deze compensatie plaats vindt, word je hierover geïnformeerd. 

 

Mijn kind blijft vanaf 16 maart verplicht thuis, moet ik wel blijven betalen voor opvang?

Ja:

    • Betaal de gehele factuur voor opvang zoals je dat altijd doet. De meeste kinderopvangorganisaties factureren vooraf, dat betekent dat je waarschijnlijk de factuur voor de maand maart al betaald hebt. Ook voor de maand april vragen wij je de factuur te blijven betalen.

    • Pas niets aan bij de Belastingdienst voor de kinderopvangtoeslag, zo houd je je recht op kinderopvangtoeslag en wordt deze doorbetaald.

    • Je hoeft dus in principe geen wijzigingen door te geven of je kinderopvang stop te zetten, tenzij bijvoorbeeld je inkomen wijzigt. Geef dit dan wel door aan de Belastingdienst.

    • Je behoudt dan ook je plek op de kinderopvang of bij de gastouder wanneer deze weer regulier opengaat.

    • Een deel van de kosten die je maakt voor kinderopvang bestaat uit een eigen bijdrage. Ook deze eigen bijdrage voldoe je aan de kinderopvangorganisatie.

    • Het ministerie werkt aan een regeling voor de compensatie voor het tarief dat ouders betalen bovenop het kinderopvangtoeslagtarief.

 

Waarom moet de factuur toch betaald worden?

Om zaken op korte termijn zo goed mogelijk te laten verlopen is het dringend verzoek om de gehele factuur van de opvang (dus ook uw eigen bijdrage) gewoon te betalen. Hier zijn een aantal redenen voor:

 

    • De overheid heeft de voorkeur voor een compensatie regeling waarin zo min mogelijk administratieve handelingen nodig zijn. Als de opvang niet betaald wordt, is er ook geen recht op kinderopvangtoeslag. Dat geeft een enorme administratieve druk op zowel de kinderopvangorganisaties als de Belastingdienst.

    • Je behoudt een plek op de kinderopvang wanneer deze weer regulier opengaat.

    • Ook moet voorkomen worden dat door deze crisis een deel van de kinderopvang – door gebrek aan inkomsten – omvalt. Kinderopvangorganisaties zijn noodzakelijk en hebben de opdracht om de kinderen van ouders die een vitaal beroep hebben noodopvang te bieden. 

 

Ik werk in een vitale beroepsgroep en mijn partner ook, waardoor mijn kind naar de kinderopvang blijft gaan. Moet ik daar extra kosten voor maken?

Nee, hieraan zijn geen extra kosten verbonden. Indien je in een vitaal beroep werkt, heeft de maatschappij jou op dit moment hard nodig.

Wel zullen de extra uren worden geregistreerd. Het blijft namelijk wel van belang dat onze pedagogisch medewerkers weten wie zij wanneer kunnen verwachten. Neem hiervoor contact op met jouw kinderopvanglocatie.

Indien je al kinderopvangtoeslag ontving, hoef je niets te wijzigen. Wij vragen je om je normale factuur te blijven betalen. Daar komen bij gebruik van extra kinderopvang, omdat je in een vitaal beroep werkt, geen extra kosten bij. Voor deze eventuele extra noodopvang (dus bovenop normale opvang) vragen wij wel ook een standaard formulier in te vullen, neem ook hiervoor contact op met jouw locatie.

 

Ik maak gebruik van flexibele kinderopvang, moet ik blijven betalen voor opvang?

Ja. Mocht je per maand een verschillende hoeveelheid uren afnemen bij ons, ga dan uit van het aantal uren dat je normaliter deze maand afgenomen zou hebben. Je handelt alsof de kinderopvang normaal door zou lopen. Dit geldt ook voor het doorgeven van wijzigingen aan de Belastingdienst.

 

Ik maak gebruik van flexibele kinderopvang, blijven mijn tegoeden dan staan?

Nee. De kinderopvang is gesloten en alleen beschikbaar voor noodopvang dus alle niet gebruikte opvang vervalt, ongeacht welke vorm van opvang en wordt door de overheid vergoed.

 

Kan ik de niet gebruikte dagen of dagdelen ruilen?

Nee. De kinderopvang is gesloten en alleen beschikbaar voor noodopvang dus alle niet gebruikte opvang vervalt en kan daardoor niet geruild worden.

 

Mijn kind is vanaf 16 maart wel welkom op school, maar is er ook BSO?

Je kind is vanaf 16 maart nog welkom op school als beide ouders/verzorgers werken in een vitale beroepsgroep. Als je kind normaliter gebruik maakt van BSO, kan deze ook op de BSO terecht.

Werken niet beiden ouders in een vitale beroepsgroep dan is de BSO gesloten. De kosten van deze niet genoten opvang wordt door de overheid gecompenseerd.

 

Zijn er extra veiligheidsmaatregelen ingeregeld op de opvang om de verspreiding van corona te voorkomen?

Er is extra aandacht voor de gebruikelijke hygiënemaatregelen:

 

    • Regelmatig handen wassen

    • Niezen of hoesten in de binnenkant van de elleboog

    • Gebruik van papieren wegwerpzakdoekjes

    • Wij schudden geen handen

 

De RIVM adviseert daarnaast om 1,5 meter afstand te houden. Dit is in het werk in de kinderopvang niet mogelijk. We proberen hier wel zoveel als mogelijk rekening mee te houden. Wij vragen ouders om kort en bondig afscheid te nemen en het pand niet te betreden. Dit in verband met de veiligheid en gezondheid van onze kinderen en medewerkers. De pedagogisch medewerker begeleidt de kinderen naar de juiste groep.

 

Moet ik nog naar mijn werk als mijn kinderen niet meer naar de opvang kunnen?

Opvang is alleen beschikbaar voor kinderen met ouders in vitale beroepsgroepen. Werk je niet in een vitaal beroep? Dan is het dringende advies om tot en met 28 april 2020 thuis te werken (als dat kan). Overleg de mogelijkheden met je eigen werkgever.

 

Waar kan ik meer informatie vinden over het coronavirus Covid-19?

Meer informatie en het laatste nieuws is te vinden op de website van het RIVM. 

 

Moet noodopvang bij een gastouder geregistreerd worden?

Ouders en gastouders die al een gezamenlijke koppeling hebben registreren alleen de uren die normaal zouden worden afgenomen.

Als een gastouder noodopvang biedt aan een kind wat geen koppeling heeft met de gastouder dan worden deze uren niet geregistreerd. Deze extra opvang is gratis. De gastouder wordt gecompenseerd doordat ze haar "normale" uren registreert.

 

Ik wil gebruik maken van de (nood)opvang bij mijn gastouder, maar mijn gastouder is ziek.

Als de gastouder geen opvang kan bieden dan kunt u contact opnemen met het gastouderbureau. De medewerkers zullen een opvangadres voor u zoeken.