Ondernemerschap zonder winstoogmerk

 

Prokino combineert stabiliteit met kleinschaligheid en toegankelijkheid. Als landelijke organisatie bieden we kwaliteit en een stabiele basis waarop ouders en kinderen kunnen vertrouwen. Het lokale ondernemerschap in onze regio's maakt flexibiliteit en opvang en zorg op maat mogelijk.

 

In het lokale netwerk wordt de basis gelegd voor samenwerkingsverbanden met scholen, gemeenten en overige (zorg)instanties en staan we als organisatie midden in de samenleving. Prokino heeft als stichting geen winstoogmerk en onze inkomsten investeren we in onze organisatie om onze activiteiten en diensten verder te ontwikkelen en uit te breiden.

 

Werken aan de toekomst

Met onze diensten sluiten we aan op maatschappelijke ontwikkelingen. Zoals rond de Wet Passend Onderwijs. Met deze Wet wordt beoogd kinderen zoveel mogelijk regulier onderwijs te laten volgen op een school in de buurt. Wij bieden onderwijsinstanties, leerlingen en ouders/verzorgers de juiste ondersteuning en (jeugd)zorg op maat. Op deze manier bieden we hen de beste kansen op een aansluitende vervolgopleiding en participatie in de samenleving.

 

Het uitgangspunt bij onze dienstverlening omtrent zorg, is om dicht bij de cliënt te blijven en in een zo normaal mogelijke omgeving zorg te verlenen. We houden rekening met de mogelijkheden, verwachtingen en draagkracht van de cliënt. Hierbij wordt altijd gekeken naar mogelijke ondersteuning vanuit het eigen netwerk.