"Kinderopvang is voor ons meer dan
alleen het verzorgen van kinderen"

 

Bij Prokino werken bijna 1.500 enthousiaste en betrokken collega's. 

Door heel Nederland zetten zij zich dagelijks in voor de ontwikkeling van kinderen, jongeren en (jong)volwassenen. Eén van hen is Willemijn Jagers-Laarman. Als pedagogisch medewerker zorgt zij bij Villa Knots en Villa Vrolijk dagelijks voor kinderen van 2 tot 13 jaar. Sommigen van hen hebben een beetje extra zorg nodig.

 

In 2007 begon Willemijn bij de dagopvang van Prokino. Omdat zij graag wilde werken met wat oudere kinderen ging zij aan de slag op de buitenschoolse opvang. Willemijn: "Ik vind de BSO-doelgroep heel leuk en divers. De ontwikkelgebieden zijn breed waardoor je veelzijdige activiteiten kunt ondernemen. Met BSO-kinderen kun je echt een gesprek aangaan en ze vragen ook door. Het is heel interessant om de belevingswereld van de kinderen te ontdekken."

 

"Kent een kind na lang oefenen een nieuw woord, dan begin ik zelf ook te stralen"

Voor kinderen met een diagnose is er BSO+. Dat is een kleinere groep waardoor er meer ruimte is voor individuele aandacht. En dat werkt. Willemijn: "Op deze groep werken we met pictogrammen zodat de kinderen meer houvast hebben. Ook passen we ons activiteitenprogramma DOEN! zo aan dat dit niet teveel prikkels oplevert. Het mooie is dat we BSO+ kinderen ook begeleiden in het samenspel met de kinderen van de reguliere groep. Zij leren op hun beurt juist weer te spelen met kinderen die op een andere manier reageren. Zo leren ze echt van elkaar."

 

Naast haar werk op de BSO-groep werkt Willemijn ook met kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar op de peuterspeelzaal. "Op die groep bieden we voor- en vroegvoorschoolse educatie (VVE) aan voor kinderen die bijvoorbeeld een taalachterstand hebben. VVE-kinderen worden vaak via het consultatiebureau doorverwezen. Het is mooi om te zien dat een kind daadwerkelijk vooruitgang boekt. Als een kind na veel stimulatie en lang oefenen ineens nieuwe woorden kent, dan begin ik zelf ook te stralen."

 

Hoe meer je weet, hoe meer je naar je toe kunt trekken

"Wij krijgen zelf ook genoeg mogelijkheden om verder te komen. Hoe meer je weet, hoe meer je naar je toe kunt trekken. Ik krijg steeds meer verantwoordelijkheden, bel inmiddels zelf de ouders voor afspraken en zit ook in de onderdelencommissie, de regionale OR. Daar houd ik me bezig met protocollen en overleg ik met de directeur over beleidsstukken. Ook zijn we regelmatig druk met bijscholen. EHBO, BHV, Gordon-methode, de opleiding voor ons VVE-programma Uk & Puk, een training over ADHD en autistisch spectrum stoornissen; ik heb het allemaal met veel plezier gevolgd. Vooral omdat je merkt dat je het direct kunt toepassen in je dagelijkse activiteiten met de kinderen en omdat je vooruitgang ziet."

 

Als Pedagogisch medewerker de ontwikkeling van kinderen volgen en sturen is voor Willemijn één van de leukste kanten van het vak. "Kinderopvang is voor mij meer dan alleen het verzorgen van kinderen. We werken heel bewust en kindgericht aan hun ontwikkeling en groei. Niet alleen aan de taalvaardigheid, maar ook aan de sociale-, motorische- en de zintuiglijke ontwikkeling. En we vinden het belangrijk dat een kind zich veilig voelt. Ook de wisselwerking met ouders is hierin belangrijk. Kinderen kunnen op de opvang anders zijn dan thuis. Daarom blijven we altijd met de ouders in overleg. We willen tenslotte allemaal het beste voor het kind. Ik vind het daarom belangrijk dat ouders zich prettig bij mij voelen. Uiteindelijk vertrouwen zij mij wel hun kinderen toe."