"Ik zie niet alleen de kinderen groeien,
maar ook mijn medewerkers"

 

Bij Prokino werken bijna 1.700 enthousiaste en betrokken collega's. Door heel Nederland zetten zij zich dagelijks in voor de ontwikkeling van kinderen, jongeren en (jong)volwassenen. Eén van hen Dunja Oosterwijk. Zij runt als leidinggevende de kinderdagverblijf- en de zorggroepen in de regio Harderwijk, Ermelo en Nijkerk. 

 

De carrière van Dunja begon in de kraamzorg. Toen ze een overstap wilde maken, was het voor haar vanzelfsprekend dat ze op het snijvlak van kinderen en zorg zou blijven werken. In 2002 kwam ze terecht op één van de kinderopvanglocaties waar ook kinderen met een hulpvraag welkom zijn. Aanvankelijk werkte Dunja als pedagogisch medewerker, maar ze werd al snel leidinggevende. Dunja: "Op mijn locaties hebben we behalve de reguliere groepen ook gemengde groepen voor kinderen met een extra hulp- of ondersteuningsvraag. Bijvoorbeeld omdat er sprake is van een ontwikkelingsachterstand, medische beperkingen of opvallend gedrag. Zo'n gemengde groep heeft een samenstelling van maximaal 6 reguliere kinderen en 4 kinderen met een hulpvraag."

 

Laagdrempelig, doelgericht en het kind centraal

Het belangrijkste uitgangspunt in haar werk is dat de zorg altijd laagdrempelig moet zijn. Dunja: "De kracht zit hem in de mix van kinderen met en zonder hulpvraag. Na de aanmelding kijken we samen met de gedragsdeskundige kritisch of een kind binnen ons systeem en een groep past. We zijn daarbij niet bang om een kind door te verwijzen naar een ander soort opvang als we er niet van overtuigd zijn dat dit de beste plek is. Ook de therapieën zijn laagdrempelig. Fysiotherapie, logopedie en ergotherapie wordt bij ons op de locatie gegeven. Dat is niet alleen gemakkelijk voor de ouders, er is ook direct overdracht met de pedagogisch medewerkers die de vooruitgang in de gaten kunnen houden en zo nodig extra kunnen oefenen. Van de fysiotherapeut krijgen de kinderen onder andere bewegingsondersteuning, bijvoorbeeld in de vorm van judoles. Ook wordt er wekelijks muziektherapie gegeven. In een kleine groep komen kinderen in contact met klanken, instrumenten, beweging en gebaren. Voor de kinderen een heel fijne en leuke vorm van therapie."

 

Dunja: "Het is hard werken voor onze pedagogisch medewerkers. Voor ieder kind stellen we doelen vast en maken we individuele programma's die worden doorlopen. Die programma's sluiten aan op de ontwikkelingsbehoefte van het kind. Plezier en het opdoen van succes-ervaringen zijn daarbij van groot belang. Het oefenen van kleuren bijvoorbeeld, doen we  één op één omdat we merken dat we daar de meeste vooruitgang mee boeken. Deze aanpak is kindgericht en dat maakt ons een verlengstuk van het gezin. We werken nauw samen met de ouders. Ik vind het belangrijk dat mijn medewerkers inzien dat zij een belangrijke rol in het leven van de kinderen spelen. Zij zetten de kinderen in hun kracht zetten en begeleiden ze naar zelfstandigheid."

 

Speedate in plaats van reguliere sollicitatieprocedure

Dunja ervaart dat ze bij Prokino de mogelijkheid heeft om te doen waar ze goed in is. "Vanuit de organisatie krijg ik  veel vrijheid om  te ondernemen. Om keuzes te maken over de inhoud van onze producten, in te spelen op de behoeften van bijvoorbeeld de gemeente, mijn contacten met zorginstellingen en behandelaars te onderhouden en werkconferenties te organiseren. We kunnen daarbij onze eigen regionale koers varen. Zo hadden we laatst verschillende vacatures open staan. Ik heb toen een speeddate-ochtend georganiseerd waarop wij uiteindelijk veertig kandidaten heb gesproken. Dat was ons met een reguliere procedure nooit gelukt. De eerste nieuwe collega's zijn inmiddels begonnen en doen het hartstikke goed."

 

"Samen met mijn collega's blijf ik bouwen aan goede en passende kinderopvang. Ik zie niet alleen de kinderen groeien, maar ook mijn medewerkers. Dat is mooi om te zien en het komt de kwaliteit van ons werk ten goede. Het is belangrijk om soms even stil te staan en terug te blikken. Ik realiseer me dan altijd wat voor mooi vak we hebben en wat we inmiddels met elkaar hebben neergezet."