Kinderdagverblijven

 

Niet alleen 'onze' kinderen ontwikkelen zich. Ook Prokino zelf is voortdurend in beweging. We zijn altijd bezig onze diensten te verbeteren en nieuwe wegen te zoeken. Altijd flexibel, altijd in voor nieuwe initiatieven. Zodat we precies dát kunnen doen waar ouders en kinderen om vragen.


Prokino zet centraal voor haar locaties de grote lijnen uit op beleidsmatig, financieel en organisatorisch gebied. Daarbinnen vaart elke locatie een eigen koers, veelal onder een eigen naam. Dat geeft ruimte voor het aanpassen aan de lokale situatie en het inspelen op de lokale vraag.

Sluit u aan
Mogelijk spreekt het concept van Prokino u aan: het bieden van kinderopvang met een verantwoordelijkheid laag in de organisatie. Prokino creëert de randvoorwaarden die het werk in de kinderopvang mogelijk maken. Zodat medewerkers zich met hart en ziel kunnen inzetten voor datgene waar ze goed in zijn: de zorg voor kinderen.

Indien u overweegt om u aan te sluiten bij Stichting Prokino of u wilt kennismaken, dan kunt u contact opnemen met de Raad van Bestuur. Zij kunnen u alles vertellen over Prokino en onze kwalitatief hoogwaardige kinderopvang.