Passend onderwijs

 

Diensten voor het onderwijs

In de samenwerking met scholen -en waar nodig andere zorgpartners- ondersteunt Prokino in de ontwikkelingen naar passend onderwijs. Prokino biedt middels (tijdelijke) ondersteuning kinderen en hun familie een passende oplossing op maat, in een zo normaal mogelijke setting. 

 

Passende opvang

School wordt gezien als belangrijke plek om eventuele problemen of (lichte) zorgvragen vroeg te signaleren. Hierdoor kan vroegtijdig de nodige ondersteuning worden geboden en wordt escalatie voorkomen. Met de ontwikkeling naar passend onderwijs zullen meer kinderen vanuit speciaal onderwijs naar een reguliere school in de buurt gaan. Zo hebben zij de beste kansen later op een vervolgopleiding en participatie in de samenleving. Om deze ontwikkeling door te zetten biedt Prokino ook passende opvang; BSO waar alle kinderen welkom zijn.

 

Van individuele zorg tot totaalarrangement

Prokino heeft daarnaast diensten voor scholen ontwikkeld. Dit kan betrekking hebben op ondersteuning bij het traject van een kind naar school, ondersteuning vanuit Prokino tijdens school en ondersteuning in de thuissituatie. De vraag kan liggen op diverse gebieden, bijvoorbeeld in het leervermogen van het kind, de psychische gesteldheid van het kind of de gezinssituatie. Prokino creĆ«rt samen met school de voorwaarden om mogelijk te maken dat een individueel kind met een specifieke (zorg)vraag naar een reguliere school kan. 

 

Als school kunt u specifieke diensten, (zorg)trajecten of totaalarrangementen inkopen bij Prokino. Een traject of arrangement kan uiteraard een combinatie van verschillende activiteiten bevatten.

U vindt ons aanbod uitgebreid beschreven in de brochure in het linker menu. Mocht u iets anders in gedachten hebben, dan kijken wij graag samen met u wat mogelijk is.