Scholen

 

Stichting Prokino vindt samenwerken erg belangrijk. Samen met een aantal basisscholen vormt Prokino kindercentra. Deze centra bieden verschillende soorten opvang en zorg, zoals kinderopvang, buitenschoolse opvang (BSO) en jeugdzorg. Bij de kinderopvang worden kinderen op school voorbereid. De buitenschoolse opvang biedt een opvang voor kinderen na schooltijd. Ze hebben hier een plezierige vrijetijdsbesteding.

Compleet pakket
Onze samenwerking is bij alle basisscholen weer anders. Voor de ene school verzorgen wij alleen buitenschoolse opvang, voor een andere doen we alleen het peuterspeelzaalwerk, of verzorgen we hele dagopvang of bieden we een combinatie van deze drie.

Veelvuldig overleg
In alle gevallen geldt dat we veelvuldig overleggen met een school om een integraal aanbod te kunnen bieden aan de ouders en kinderen. Het maakt daarbij niet uit of wij gehuisvest zijn in de peuterspeelzaal, de school, de brede school of in de wijk.


Interesse
Heeft u interesse in een samenwerking met Stichting Prokino? Neem dan contact op met een van onze directeuren in de regio of met de Raad van Bestuur.