Oudercommissie De Imme

De oudercommisie van de Imme bestaat uit ouders van alledrie de locaties (Zuid, Noord en Osseveld-Zuidbroek) en behartigt de belangen van de kinderen en ouders bij het overleg met de directie. Een paar keer per jaar vergadert de oudercommisie met de directeur over zaken als tarieven, GGD-inspectierapporten, pedagogisch beleid en activiteiten op de verschillende locaties. Ook regelen wij bijvoorbeeld attenties voor de dag van de leidster of voor een medewerkster in geval van ziekte of een andere bijzondere gelegenheid. 

 

Het is leuk om als ouder betrokken te zijn bij een plek waar je kind(eren) vaak zijn. Door deelname aan de oudercommissie, leert u andere ouders kennen, bent u actief betrokken bij de besluitvorming en levert u een belangrijke bijdrage aan het functioneren van kinderdagverblijven De Imme. 

 

Wij zoeken nieuwe leden!

Interesse? Neem contact met ons op via oc.imme@prokino.nl.