Peuteropvang lijkt misschien wat op een peuterspeelzaal. Alleen zijn de kinderen hier echt een hele ochtend en het wordt ook als kinderopvang gezien. Een combinatie van opvang én voorbereiding op de basisschool, speciaal voor peuters.

 

Een veilige en vertrouwde omgeving

Om een veilige en vertrouwde omgeving te kunnen bieden, achten wij de volgende elementen van belang: het bieden van structuur, een vaste groepssamenstelling, een vertrouwenscontact met pedagogisch medewerker en een veilige en gezonde omgeving.

 

Het aanbieden van structuur in de dag geeft kinderen houvast en herkenning en daarmee het gevoel van veiligheid. In het dagritme wordt daarom gebruik gemaakt van vaste rituelen rondom het kringmoment, het afscheid nemen en bijzondere gebeurtenissen zoals feestdagen en verjaardagen

 

De opvang bij peuteropvang van Prokino in Ermelo wordt aangeboden voor ochtenddagdelen. Om ervoor te zorgen dat je kind zich veilig en vertrouwd voelen bij de peuteropvang wordt je kind opgevangen op vaste dagdelen en begeleid door gediplomeerde pedagogisch medewerkers.

 

Vertrouwenscontact met de pedagogisch medewerker

Het opbouwen van het contact met pedagogisch medewerker is van groot belang. Je kind moet pedagogisch medewerkers leren kennen als volwassenen die het kan vertrouwen, die aandacht geven, liefdevol en zorgzaam zijn, effectief communiceren en interesse hebben in het kind.

 

Sociale vaardigheden

Op speelse wijze wordt de kinderen geleerd zich bewust te zijn van elkaars aanwezigheid. Bijvoorbeeld door het noemen van alle namen in een liedje of door spelletje aan het begin van de dag. Elke groep geeft hier op geheel eigen wijze invulling aan. Het belang van een dergelijk ritueel is dat alle kinderen weten wie er aanwezig is en ervaren dat zij zelf ook welkom zijn. Bij Prokino beginnen we elke dag met dit ritueel, waardoor de kinderen weten dat het dagritme is begonnen.

De interactie met leeftijdsgenootjes, het ‘onderdeel zijn' van de groep en het meedoen met de groepsgebeurtenissen biedt je kind een leefomgeving voor het opdoen van sociale vaardigheden. Ook pedagogisch medewerkers hebben een actieve bijdrage: zij leren de kinderen basale omgangsregels zoals:

 

- Delen

- Wachten op elkaar

- Plezier hebben met elkaar

- Rekening houden met elkaar

- Hoe ga je met ruzie om

 

Pedagogisch medewerkers hebben hierbij oog voor het individuele kind en zijn plek in de groep. Van spelen met elkaar en groepsactiviteiten leer je ook samenwerken en ontstaan vriendschappen.

 

Voor- en Vroegschoolse educatie (VVE)

Al onze peuteropvang is VVE-gecertificeerd waardoor je kind alle kansen krijgt om op een veilige plek zich op een speelse manier te ontwikkelen. Heeft je kind extra aandacht nodig omdat er een vermoeden is van een ontwikkelings-of taalachterstand? Informeer dan is bij het consultatiebureau naar een VVE-indicatie waardoor je kind recht heeft op extra dagdelen peuteropvang per week, waarbij de gemeente een deel van de kosten vergoedt.

 

Uk en Puk

Uk en Puk is de VVE-methode waarmee wij in al onze groepen werken. Door aan te sluiten bij de beleving van je kind, stimuleren we de spraak- en taalontwikkeling, de sociale vaardigheden, de motorische ontwikkeling en de rekenprikkels.

 

Meer informatie of aanmelden?

Wil je meer informatie of wil je je kind aanmelden? Neem dan contact op met onze klantenservice via deze website door op de aanmeldbutton te drukken. Je kan ons ook bellen via 0341-427249 of mailen via harderwijkermelo@prokino.nl