Samenwerken

 

Stichting Prokino heeft een maatschappelijke doelstelling. Om deze doelstelling te waarborgen is samenwerking van belang. Prokino werkt dan ook veelvuldig samen met andere organisaties, zoals scholen, gemeentes en zorgaanbieders.

 

Prokino en samenwerken

Met scholen creƫren wij kindercentra en brede scholen met een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang. Met gemeentes werken we samen aan het ontwikkelen van een educatieve agenda en het bieden van hulp aan kind en gezin. Daarnaast zetten we speciale projecten op met diverse organisaties en werken we samen met andere zorgaanbieders.

 

Ook samenwerken met Stichting Prokino?

Neemt u dan contact met ons op. De Raad van Bestuur gaat graag met u in gesprek.