Extra aandacht

Ieder kind en iedere jongere ontwikkelt zich in zijn of haar eigen tempo. Maar soms is er extra begeleiding nodig om de ontwikkeling te stimuleren en te sturen. Prokino Zorg biedt daarom begeleiding aan kinderen en jongeren van alle leeftijden en helpt hen om (weer) op eigen benen te staan.

Thuis, op de opvang of bij ons

We begeleiden het kind, de jongere of jongvolwassene waar het nodig is. Dit kan in de eigen thuissituatie zijn, maar ook op school, op de opvang, in één van onze woonvoorzieningen, of een combinatie.

 

Een greep uit ons aanbod:

Individuele begeleiding

(0 -18 jaar)

Voor alle kinderen en jongeren die extra begeleiding nodig hebben in een bepaalde fase van hun leven is er individuele (ambulante) begeleiding mogelijk van Prokino Zorg. Een ambulante begeleider onderzoekt samen met het kind of de jongere wat er nodig is om verder te komen in zijn/ haar ontwikkeling. Dit kan gaan om het leren omgaan met emoties of contact maken met anderen. Bij Prokino richten we ons op de verbeterpunten en ook op wat goed gaat: op de mogelijkheden en de krachten van het kind en het netwerk en focussen we op de toekomst.


Lees meer

 

Gezinsbegeleiding

Prokino biedt gezinsbegeleiding wanneer praktische en emotionele ondersteuning nodig is bij het opvoeden en opgroeien. Vaak heeft een probleem van een gezinslid namelijk effect op het hele gezin. De duur van de begeleiding is afhankelijk van de uitdaging die er ligt.


Lees meer

Kinderopvang plus

(0-5 jaar)

De plusgroep is voor jonge kinderen met een ontwikkelingsachterstand, een verstandelijke beperking of een licht-medische hulpvraag. In deze groep kunnen zij zich verder ontwikkelen in een vertrouwde omgeving met vaste begeleiders. Wij werken hier samen met het kind en de ouders aan individuele doelen.


Lees meer

 

Ontwikkelgroepen

(2-5 jaar)

De ontwikkelgroep is gericht op kinderen tussen de 2 en 5 jaar met een extra (meervoudige) hulpvraag en die baat hebben bij een goede dagstructuur en sturing. De extra hulpvraag kan te maken hebben met een (dreigende) ontwikkelingsachterstand, gedragsproblemen en/of een medische aanleiding. Bij Prokino Zorg houden we de ontwikkelgroepen bewust klein wat zorgt voor minder prikkels voor het kind.


Praktische informatie

Buitenschoolse opvang plus / BSO+

(4-13 jaar)

Op de BSO+ vinden kinderen die extra zorg en aandacht nodig hebben een vertrouwde omgeving met vaste medewerkers en leuke activiteiten. We bieden hier een kleine groep met veel persoonlijke aandacht en duidelijke structuur voor de kinderen.


Lees meer

 

Leefgroep

(0-18 jaar)

In de leefgroepen in Maasbracht kunnen kinderen en jongeren tijdelijk wonen wanneer dat thuis niet lukt. Op de leefgroep is 24 uur per dag begeleiding aanwezig of bereikbaar om dagelijkse hulp en ondersteuning te bieden. Overdag gaan de kinderen en jongeren gewoon naar school of werk, spreken af met vrienden en vriendinnen en oefenen zij hun hobby's uit zoals zij gewend zijn. Prokino Zorg betrekt de ouders of verzorgers bij de begeleiding en werkt naar een situatie waarin het kind of de jongere weer thuis kan wonen of zelfstandig kan worden. Een verblijf binnen de leefgroep kan zowel kort- als langdurig zijn.


Lees meer

Logeerhuis

(tot 18 jaar)

In het logeerhuis in Maasbracht kunnen kinderen en jongeren terecht waarvan de ouders, stiefouders of verzorgers ontlast moeten worden. Samen kijken we welke opvang en begeleiding nodig is zodat de ouders of verzorgers wat op adem kunnen komen en zo de zorg op de lange termijn kunnen blijven volhouden. In het logeerhuis verblijft het kind dan bijvoorbeeld een etmaal of dagdeel in de weekenden, door de week of in vakantieperioden, samen met leeftijdsgenoten.


Lees meer

 

Fasehuis

(15-18 jaar)

Jongeren die graag zelfstandig willen wonen, maar nog een flinke mate van begeleiding nodig hebben, komen bij Prokino Zorg in het fasehuis. Het fasehuis maakt onderdeel uit van de leefgroep en biedt specifieke begeleiding bij vaardigheden om zelfstandig te worden.


Lees meer

 

Kamertraining

(15-23 jaar)

Jongeren die graag zelfstandig willen wonen, maar wel een aantal uur in de week begeleiding nodig hebben, kunnen bij Prokino Zorg op kamertraining. Hier wonen zij samen in een woonhuis met ieder een eigen kamer en is er een begeleider die altijd bereikbaar is. Overdag gaan zij naar school of werk. De jongere leert onder begeleiding voor zichzelf te zorgen door vaardigheden te leren zoals eten koken, boodschappen doen en omgaan met geld. Een verblijf kan kort-of langdurig zijn en is erop gericht om de jongere te begeleiden naar zelfstandigheid.


Lees meer

 

Individuele begeleiding

voor (jong)volwassenen (18+)

Prokino Zorg biedt ook ambulante begeleiding voor (jong)volwassenen die hun zelfstandigheid willen vergroten. We leren hen om zoveel mogelijk zelf praktische zaken te regelen, vanuit hun eigen kracht. Deze zorg valt onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), waarvoor zij een aanvraag doen bij de gemeente.


Lees meer

 

Bij Prokino Zorg streven we naar een fijne, warme omgeving en bieden we aandacht, nabijheid en steun.
We gaan uit van het talent van ieder kind en ieder persoon.

Onze partners

Prokino Zorg werkt in Limburg samen met andere instanties en organisaties om de juiste zorg en begeleiding te bieden. Zo werken wij in Weert samen met Kr8tig om kinderen en jongeren dagbesteding te bieden, met PSW voor dagbehandeling voor kinderen uit onze kinderopvang plus groepen en met STERKR en Anacare voor respectievelijk GGZ-basiszorg en ambulante begeleiding.

 

Contact met Prokino Zorg Limburg

Ben je als verwijzer op zoek naar ambulante of residentiële begeleiding voor een jongere of een gezin? Staat de zorg die je zoekt niet op deze pagina, of heb je andere vragen over ons zorgaanbod in Limburg? Neem dan contact op met Bram Manders, onze zorgcoördinator in deze regio.

Tel: 06- 575 376 81

E-mail: limburg-zorg@prokino.nl