Zorg verbonden met het alledaagse levenDe juiste zorg, dichtbij

Ieder kind en mens heeft behoefte aan een stabiele basis. Soms kan het tijdelijk lastig zijn om die structuur te vinden, door psychosociale problemen of doordat iemand een moeilijke periode in de ontwikkeling doormaakt. Daarom is Prokino Zorg er voor kinderen, jongeren, gezinnen en volwassenen die extra aandacht en begeleiding nodig hebben wanneer zij vastlopen.

In de eigen vertrouwde omgeving

Onze begeleiding vindt zoveel mogelijk thuis plaats. Het is een vertrouwde plek voor het kind of de volwassene, waar we samen kunnen werken aan de ontwikkeling en aan de toekomst.

 

Ons aanbod jeugdzorg voor kinderen en jongeren van 6 tot 18 jaar:

Individuele begeleiding

(6 -18 jaar)

Voor alle kinderen die extra begeleiding nodig hebben in een bepaalde fase van hun leven is er individuele (ambulante) begeleiding van Prokino Zorg. Dit kan gaan om begeleiding bij het omgaan met emoties of in het contact maken met anderen, maar ook begeleiding bij uitdagingen na een diagnose met ADHD of autisme. Bij Prokino richten we ons wat goed gaat: op de mogelijkheden en de krachten van het kind.


Lees meer

 

Triple P

(0-16 jaar)

Ouders of verzorgers met kinderen tot 16 jaar waarbij sprake is van gedragsproblemen of problemen in de ontwikkeling, kunnen bij Prokino Zorg in Brabant begeleiding aanvragen. De begeleiding richt zich op de principes van Triple P: het 'Positive Parenting Program' (Triple P).

Het is een wereldwijd erkent programma voor opvoedingsondersteuning voor ouders met kinderen van 0 tot 16 jaar. Ouders leren door de begeleiding beter om te gaan met het gedrag van het kind en leren een positieve benadering te kiezen in de communicatie en de opvoeding.


Praktische informatie

Gezinsbegeleiding

Prokino Zorg biedt gezinsbegeleiding wanneer meerdere gezinsleden praktische en emotionele ondersteuning kunnen gebruiken bij het opgroeien. Vaak heeft een probleem van een gezinslid namelijk effect op het hele gezin. De duur van de begeleiding is afhankelijk van de uitdaging die er ligt. Gezinsbegeleiding vindt thuis plaats, in de eigen, vertrouwde omgeving.


Lees meer

 

MDFT

(12-19 jaar)

Multidimensionale Familie Therapie is een effectief behandelprogramma bij meervoudig probleemgedrag. Bijvoorbeeld wanneer er bij een kind sprake is van crimineel gedrag in combinatie met alcohol- of drugsgebruik, of symptomen van psychische- of gedragsstoornissen. De therapie richt zich niet alleen op de jongere zelf, maar ook op het gezin en zijn/haar omgeving om te zien wat beter kan.


Lees meer

 

Zorg voor (jong)volwassenen van 18 jaar en ouder:

Individuele begeleiding

Voor (jong)volwassenen

Prokino Zorg biedt ook ambulante begeleiding voor (jong)volwassenen die zelfredzamer willen worden. In de begeleiding leren zij praktische zaken zelf regelen, vanuit hun eigen kracht. Deze zorg valt onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), waarvoor een (jong)volwassene zelf een aanvraag doet bij de gemeente.


Lees meer

 

De juiste zorg, dichtbij

Wat is het fijn voor het kind maar ook voor de ouder of verzorger, wanneer de juiste zorg dichtbij is.
Dat zij begeleid en ondersteund worden. En zo kort of lang als dat nodig is.

Contact met Prokino Zorg Brabant

Ben je als verwijzer op zoek naar ambulante begeleiding voor een gezin? Of heb je vragen over ons aanbod jeugdzorg in Brabant of zorg vanuit de WMO? Neem dan contact op met één van onze zorgcoördinatoren in Brabant.


Tel: 0113 639070
E-mail: brabant-zorg@prokino.nl