Extra aandacht

Ieder kind ontwikkelt zich in zijn of haar eigen tempo. Maar soms is er extra aandacht en begeleiding nodig om de ontwikkeling op het juiste moment te stimuleren. Prokino Zorg biedt daarvoor begeleiding aan om samen met het kind en de ouder(s) de ontwikkeling en de zelfredzaamheid van het kind te vergroten.

Thuis en op de opvang

We begeleiden het kind of de jongere waar het nodig is. Dit kan in de eigen thuissituatie zijn, maar ook voor het jonge kind op de peuteropvang is er de extra aandacht en steun van onze gespecialiseerde medewerkers. Samen met de ouders zorgen we ervoor dat het kind de juiste begeleiding krijgt.

 

Ons aanbod jeugdzorg in Drenthe:

Individuele begeleiding

(0 -18 jaar)

Individuele begeleiding is er voor kinderen tot 18 jaar die extra ondersteuning nodig hebben bij het opgroeien. Bijvoorbeeld vanwege psychosociale problematiek, een verstandelijke beperking, een gedrags- of ontwikkelingsstoornis of psychiatrische problematiek.

Prokino Zorg biedt deze begeleiding aan huis, in de eigen, vertrouwde omgeving.


Lees meer

Gezinsbegeleiding

Naast individuele begeleiding van het kind of de jongere, biedt Prokino Zorg ook begeleiding voor het hele gezin. Bijvoorbeeld wanneer praktische en emotionele ondersteuning voor kind én ouder(s) nodig is om als gezin fijn op te groeien. De duur van de begeleiding is afhankelijk van de zorgvraag en de begeleiding vindt aan huis plaats.


Lees meer

Peuteropvang plus

De plusgroep is voor peuters met een ontwikkelingsachterstand, een verstandelijke beperking of die begeleiding nodig hebben op psychosociaal gebied. Peuters met een dergelijke begeleidingsvraag kunnen hier mee in de reguliere groep. Zo kunnen zij naar dezelfde opvang als hun vriendjes en vriendinnetjes uit de buurt. Waar nodig of gewenst is dagopvang in een kleinere, speciale groep ook mogelijk.


Praktische informatie

Zo gewoon mogelijk

De begeleiding van Prokino Zorg is erop gericht dat ieder kind zo gewoon mogelijk mee kan doen, op school en op de opvang.

Samen komen we verder dan alleen


Met een multidisciplinair team bieden we de juiste expertise voor de begeleiding. Samen zorgen we ervoor dat het kind, en het gezin, de ondersteuning krijgt die het nodig heeft. Daarnaast staan we als Prokino Zorg in nauw contact met andere jeugdzorginstellingen in de regio om het kind van verdere begeleiding te voorzien als dit nodig is.

 

Contact met Prokino Zorg Drenthe

Ben je als verwijzer op zoek naar extra begeleiding voor een kind of gezin? Of heb je vragen over ons aanbod jeugdzorg in Drenthe? Neem dan contact op via ons contactformulier.